Spørsmål

 

Ofte stilte spørsmål

Har du tinnitus eller kjenner noen som plages av dette, er det naturlig å ha mange spørsmål.
Selv om tinnitus oppleves veldig forskjellig, er det noen spørsmål som er mer vanlige enn andre.
Les mer


Svartjeneste

OBS! Vi gjør oppmerksom på at svartjenesten vil være utilgjengelig fra og med 15. september 2020 og framover på ubestemt tid.
Dette er fordi svartjenesten er knyttet opp mot  minjournal.no, som ble tatt ned 15.09.2020.

Les mer om dette her: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/om-minjournalno

Vi vil komme med en oppdatering så snart vi får beskjed fra Sykehuspartner om et tidsskjema på dette.

I mellomtiden  anbefaler vi å bruke søkefunksjonen på tinnitus.no for å finne svar på eventuelle spørsmål.

Administrative spørsmål kan sendes via Kontaktsiden vår.
Vi gjør oppmersom på at vi ikke kan svare på medisinske spørsmål eller gi sensitiv informasjon på epost.

Vi takker for tålmodigheten!

 

Les tidligere besvarte spørsmål

 • Pulsslag i øret
  3406

  Spørsmål: Vet ikke om dette er tinnitus, men jeg har periodevis problemer med pulsslag i høyre øre. Noen ganger tikker det. Pulsslagene fører til at jeg, når jeg er verst angrepet, bare hører bruddstykker av hva folk sier. Jeg ser ingen sammenheng mellom ubehaget og livet mitt ellers. Slagene kommer helst når jeg har satt meg ned i det siste. Etter noen dager forsvinner de helt, og jeg er frisk i faktisk flere uker.

  Svar: Det er ikke uvanlig å ha pulserende tinnitus, og som oftest er det ikke grunnlag for videre utredning. Det kan dog være grunnlag for en utredning av blodomløp og eventuelt en vurdering av blodtrykk. Dersom du allerede tar blodtrykksmedisiner, kan det være aktuelt å vurdere å bytte ut disse. Pulserende tinnitus kan også komme av stressrelaterte reaksjoner, muskelspenninger, i kroppen, og det kan være nyttig å forsøke med avspenningstrening for å få kontroll på dette.

 • Tinnitus og hukommelsestap
  3404

  Spørsmål: Ser det står flere steder at tinnitus kan påvirke hukommelse uten at dette er utdypet mer. Opplever dette selv. Finnes det relevante artikler eller forskning som sier noe om dette, og ikke minst råd om hva man kan gjøre selv for å motvirke det?

  Svar: Hukommelsesproblemer er oftest bare en av mange slike følgeplager, og det er viktig å først og fremst ta tak i årsaken til tinnitus. Vi anbefaler en utredning og behandling av tinnitus i første omgang for å få kontroll på denne, slik at følgeplagene av tinnitus kan komme under kontroll. Av nyere forskning på området finnes rapporten "Tinnitus and Its Effect on Working Memory and Attention" av Susan Rossiter, Catherine Joanna Stevens og Gary Walker ved Western Sydney University.

 • Yrkesskade
  3398

  Spørsmål: Tinnitus som er forårsaket fra støy på arbeidsplassen, kan det gi yrkesskadeerstatning ?

  Svar: Yrkesskadegrad ifm hørselsskade og tinnitus blir på lik linje med all annen yrkesskade behovsprøvd med bakgrunn i hvilken grad skaden påvirker deg. Det blir kun vektlagt de plager som er utredet og dokumentert (hørselsskade, overfølsomhet for lyd, tinnitus, og psykiske plager av disse). Hvis det er en spesiell episode på arbeidsplassen som har ført til skade, plikter arbeidsgiver å melde fra til Helsetilsynet og sende skademelding til NAV. Du kan også selv sende inn skademelding til NAV. Vi vil oppfordre deg til å lese mer om yrkesskade på nettsidene til NAV.

 • Får ikke lenger utskrevet beroligende/angstdempende legemidler
  3388

  Spørsmål: Hei har vært i utenlandstjeneste, var litt nær et granatnedslag. Fikk tinnitus på begge ørene og PTSD etter det. Har gått på mye medisiner. Blant annet Xanor. Det synes jeg hjelper for Tinnitusen. Men legen vil ikke skrive ut det pga avhengighet. Men jeg vil ta det innimellom da jeg får en pause . Hva gjør jeg for å få det. Vennlig hilsen tinnitusplaget .

  Svar: En av grunnene til tinnitus kan være stress. At tinnitus har bedret seg når du har brukt Xanor er nok fordi du med denne medisinen har fått hjelp med noen av mekanismene som har utløst tinnitus. Når du ikke lenger kan bruke dette legemiddelet, bør du oppsøke hjelp til å finne andre hjelpemidler til å takle stress og angst, for eksempel igjennom avspenningstrening. Tinnitus.no har et eget e-læringskurs i avspenning: http://www.tinnitus.no/side/54-e-laering.html (Hvis du ikke får åpnet e-læringskurs bør du sjekke om du har aktive pop-up-blokkeringer, eller om Flash er aktivert, og at du har tillatt bruk av Flash i nettleseren.)

 • Tinnitus kommer og går (annenhver dag)
  3375

  Spørsmål: Jeg er plaget av tinnitus, men på en litt rar måte. Det fungerer over en periode på 48 timer. 1 døgn med - 1 døgn uten - 1 døgn med - 1 døgn uten etc. Hva kan det skyldes?

  Svar: Det er vanskelig å svare på hvorfor tinnitus kommer og går uten å vite mer om din helse, hverdag og eventuelt ytre påvirkninger. Grunner til at tinnitus varierer, eller kommer og går, kan være for eksempel endringer i lydmiljøet rundt deg, generell helsetilstand, aktivitetsnivå, blodtrykk, lufttrykk, medikamentbruk, søvn og stressnivå. Ta kontakt med din primærlege hvis du føler deg så plaget at du ønsker utredning og behandling. En tinnitusutredning som del i behandling av tinnitus, vil forklare hvorfor tinnitus oppstår, og dermed kunne gi et bedre svar på hvorfor tinnitusen varierer.

 • Tinnitus etter konsert
  3369

  Spørsmål: I fjor hadde eg ein periode med tinnitusplage etter eit lydtraume på jobben. Eg vil tru at plagen den gongen hadde psykiske årsaker. Eg har ein psykisk lidelse som eg får behandling for, og tinnitusen forsvann då eg fekk behandling for lidingar. Men no har eg fått plager igjen etter ein konsert eg var på for ei veke sidan. Konserten var høylydt, og eg brukte ikkje øyreproppar. Det som er rart er at eg har vore på fleire konsertar etter at eg slutta å vere plaga av tinnitus, utan at eg har reagert. No har eg fått ein konstant suse/pipelyd i hovudet. Eg har snakka med audiopedagogen som behandla meg i fjor, og ho seier at dette er ein reaksjon, ikkje ei hørselsskade. Mitt spørsmål er likevel om eg kan ha fått ei lita skade på denne konserten? Eg oppfattar ikkje meg sjølv som stressa eller ute av psykisk balanse no, så det er ikkje det. Eg vil legge til at andre eg har snakka med ikkje opplevde volumet på lyden på denne konserten som spesielt høgt.

  Svar: At du har fått tinnitus etter akkurat denne eine konserten er nok tilfeldig. Støyskadar utviklast over tid. Det er vanleg å oppleve tinnitus etter å ha vore utsett for kraftig lyd, og plagene kan vare ved på grunn av auka fokus på tinnitus, stress (som følgje av dette), eller som du mistenker, ei støyskade. Ei eventuell støyskade avdekkast ved å få teke ein ny høyrselstest. Audiografen kan sjå om du har fått ei støyskade eller ikkje. Dersom du tenkjer mykje på tinnitusen, vil denne oppleves som vedvarande eller forverra. Ved å bruke omgjevnadslydar eller avspenningsteknikkar, vil tinnitus over tid kunne bli mindre plagsam.

 • Støy hjemme og på jobb
  3360

  Spørsmål: Hei. Fra 2011-2016 bodde jeg på et soverom med en dB på rundt 70. Etter at jeg byttet jobb fikk jeg utbedret noe av denne støyen som resulterte i at det nå "bare " er rundt 60 dB på kontoret jeg sitter. Lyden er ujevn, med en slags trompet lignende lyd. Har nå fått konstatert tinnitus etter at jeg har merket økt sus og pipelyder i ørene. Har vanskeligheter med å konsentrere meg og har nesten konstant hodepine. Har også begynt å få søvn problemer, da plages med susing og pipelyder i ørene. Har vært hos ØNH spesialist og MR av hode og Bedriftslege og fastlege og ut fra en masse prøver etc viser det seg at jeg er frisk ellers. Kan det være denne lyden/støyen som er årsaken til min tinnitus? Må man ha hørselstap for å få tinnitus? Ps! jeg har verden beste jobb, men blir uvel neste umiddelbart etter jeg har kommet på kontoret.

  Svar: Både støy og stress kan begge være grunner til at du opplever tinnitus. Man kan også ha tinnitus uten å ha et hørselstap. Det fremkommer ikke av spørsmålet ditt om de verdiene du snakker om har vært målt av arbeidstilsyn el.l., men vi anbefaler at du snakker med ditt lokale verneombud og eventuelt får tatt en måling. Å bli utsatt for støy over lengre tid, også med den styrken du beskriver, kan være svært slitsomt og stressende, og kan være med på å forverre en allerede svak tinnitus. Derfor kan det være greit å få en tinnutusutredning og arbeidstilrettelegging - ta kontakt med din primærlege for å vurderes for en slik utredning. Støy generelt og regelverk rundt dette anbefaler vi å lese mer om på websidene til Norsk Forening mot Støy http://www.stoyforeningen.no/ Der står det både om støy i hjemmet og på jobb.

 • Barn og unge med tinnitus
  3351

  Spørsmål: Kan jeg bli kvitt tinnitus ??

  Svar: Hei! Hvis tinnitus har oppstått i forbindelse med at du har vært utsatt for kraftig lyd, vil tinnitus i mange tilfeller forsvinne av seg selv etter minutter, timer, dager eller lenger. (Alle opplever tinnitus innimellom!) Hvis du fremdeles har tinnitus etter noen uker, bør du si ifra til foreldrene dine eller til helsesøster på skolen, slik at de kan få sjekket hørselen din, om det kan være noen andre grunner til at du har tinnitus, sjekke hvilke problemer du har på grunn av tinnitusen, og eventuelt få hjelp for problemene. Tinnitus er ikke farlig. Lykke til!

 • Forkjølelse, flyturer, allergier og tinnitus
  3349

  Spørsmål: Hei. Jeg er en mann på 23 år som har hatt tinnitus i litt over 3 år. Jeg har som regel ikke lagt mye merke til den på dagtid, men hørt den når jeg skal sove men har lært meg til at lyden er der så den har ikke vært noe problem. Nylig var jeg hjemme i min hjemby før jeg returnerte til studiestedet mitt. Jeg fløy dit med en mindre forkjølelse og etter denne turen har det virket som om tinnitusen er blitt sterkere da jeg har begynt å legge godt merke til den på dagtid og at den er blitt sterkere på kvelden. Er det vanlig at lyden kan forverres og om den eventuelt er "kjent for" å roe seg etter en periode da jeg har opplevd dette før. Har også pollenallergi og lurer på om dette er noe som kan spille inn. Jeg har fått låne en lydgenerator, men etter å ha lest her inne virker det som om lyden kan oppleves sterkere når denne ikke blir brukt etter å ha brukt den en stund.

  Svar: Siden tinnitus bl.a. kan skyldes spontan nerveaktivitet som hjernen tolker som et lydsignal, vil denne kunne oppleves som sterkere når det er stille rundt deg. Dette vil også kunne skje i perioder der hørselen midlertidig svekkes i forbindelse med trykkendringer p.g.a. væske i mellomøret, "dotter i ørene" eller hovne slimhinner (forkjølelse, virusinfeksjoner, allergi). Da hører man mindre av lydene rundt, og tinnitus vil kunne oppleves som sterkere. Forklaringen til at tinnitus kan oppleves å endres når man slutter å bruke et maskeringshjelpemiddel (lydgenerator) er en litt annen - maskeringslyd er ment til å flytte fokus bort fra tinnitus, slik at når man ikke lenger har maskeringslyden som avledning, vil hjernen noen ganger igjen fokusere på tinnitus, og denne oppleves da i noen tilfeller som sterkere, eller å komme tilbake hvis den har vært helt borte. Det er også greit å ha i bakhodet at stress kan forverre opplevelsen av tinnitus, så dersom du i tillegg har en stressende periode i studiene, vil også dette ha innvirkning på tinnitusen.

 • Forskning på tinnitus
  3322

  Spørsmål: Jeg har hatt tinnitus i 13 år, og har klart å "mestre" det selv, uten å gå kurs. Ironisk nok er det verst når man er sliten eller trøtt, når man trenger det som minst. Jeg følger med på hva som blir skrevet om tinnitus. Bl.a. har VG tjent mye penger på å gjenta akkurat samme artikkelen med jevne mellomrom, nettopp fordi det finnes mange desperate som håper det nå har kommet en kur. Men neida. Det er fortsatt "mestring" som er eneste behandling. Jeg kjenner jeg blir irritert hver gang jeg leser at man MÅ GÅ KURS FOR Å MESTRE TINNITUS. Finnes det i det hele tatt SERIØS forskning på tinnitus, om ikke i Norge, et annet sted i verden? Jeg tviler på det, for jeg har følelsen av at det blir underprioritert, fordi pasientgruppen ikke dør av det.

  Svar: All oppdatert forskning på tinnitus internasjonalt finner du på https://tinnitusresearch.net/ Når man går til tinnitusbehandling er selve utredningen og informasjonen man får utav denne en viktig del av behandlingen, og et supplement til mestringskurs. Mestringskurset inneholder ikke bare informasjon om hvordan man mestrer tinnitus i dagliglivet, men også informasjon om tinnitus som er svært verdifull i behandlingen. Snakk med primærlegen din, evt få en henvisning til spesialisthelsetjenesten for informasjon om tinnitusbehandling der du bor. Ta gjerne vårt e-læringskurs om tinnitus på https://kurs.helse-sorost.no/elps40/content/deac44aa-7187-4c3a-957c-fa5d3a4d23e9/course/asset/main.html På slutten av e-læringskurset finner du også linker til flere websider om tinnitus, og bok- og artikkellister hvis du er interessert i å lære mer om tinnitus og tinnitusbehandling.