Spørsmål

 

Ofte stilte spørsmål

Har du tinnitus eller kjenner noen som plages av dette, er det naturlig å ha mange spørsmål.
Selv om tinnitus oppleves veldig forskjellig, er det noen spørsmål som er mer vanlige enn andre.
Les mer


Svartjeneste

OBS! Vi gjør oppmerksom på at svartjenesten vil være utilgjengelig fra og med 15. september 2020 og framover på ubestemt tid.
Dette er fordi svartjenesten er knyttet opp mot  minjournal.no, som ble tatt ned 15.09.2020.

Les mer om dette her: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/om-minjournalno

Vi vil komme med en oppdatering så snart vi får beskjed fra Sykehuspartner om et tidsskjema på dette.

I mellomtiden  anbefaler vi å bruke søkefunksjonen på tinnitus.no for å finne svar på eventuelle spørsmål.

Administrative spørsmål kan sendes via Kontaktsiden vår.
Vi gjør oppmersom på at vi ikke kan svare på medisinske spørsmål eller gi sensitiv informasjon på epost.

Vi takker for tålmodigheten!

 

Les tidligere besvarte spørsmål

 • Lite hørselstap og trykkproblemer
  467

  Spørsmål: Har høyfrekvent tinnituslyd og fått konstatert et mindre hørselstap på (antatt samme frekvens). En dupp eller noe slikt kalte de det. Ut fra dette skulle det ikke være mulig å behandle det, så vidt jeg forstod. Det som jeg finner litt pussig, er at lyden endrer seg (høyere frekvens) når jeg trykker på kjeven. For meg virker det å være (delvis) fysisk betinget. Har for øvrig også problemer med at jeg må utligne trykket i ørene pga. "tette trompeter". Noen tanker? Hadde vært utrolig deilig om dette kunne gjøres noe med. Også trompetene...

  Svar: Hørselstapet du beskriver er permanent, og det er ikke mulig å gjenopprette skaden i det indre øret. Det vil ofte være hensiktsmessig å behandle et slikt hørselstap og tinnitus med et godt tilpasset høreapparat. Audiografen som tilpasser høreapparatet bør ta hensyn til at du både har tinnitus og et mindre diskanttap, og det kan være behov for at det tas en REM- måling for å verifisere at forsterkningen i høreapparatet er godt tilpasset. At tinnitus kan forandre karakter ved trykk i området ved kjeven, er kjent. Selve kjeven er oppbygd av ben, mens øretrompeten er en liten kanal mellom bakerste delen av nesen og øret som består av muskler og brusk. Vanligvis er denne lukket, men åpnes kortvarig når man svelger, gjesper eller beveger på kjeven. Da utlignes trykket i øret. Forkjølelse eller allergi som gir hovne slimhinner, kan påvirke funksjonen til øretrompeten og gi over- eller undertrykk i mellomøret. Dette vil kunne gi et lite mekanisk hørselstap som igjen kan ha innvirkning på tinnitus. Det finnes ingen kirurgisk behandling for tett øretrompet, men det gjøres ulike forsøk. Nesespray eller allergibehandling kan evt. hjelpe om hovne slimhinner er årsaken. Undertrykk i øret kan behandles med dren om det er en kronisk plage. Et høreapparat vil kunne tilføre mer omgivelseslyd for de frekvensene du har redusert hørsel, og gjøre deg mindre oppmerksom på trykkplagene du opplever.

 • Blir tinnitus verre?
  985

  Spørsmål: For 3 måneder siden fikk jeg plutselig en liten pulserende lyd i venstre øret ved leggetid, og ble fokusert på denne lyden. Lyden høres ikke på dagtid, da gjøremål, barn og jobb tar fokuset. Etter en mnd. tid "glemte" jeg lyden og det ble bedre. Plutselig var lyden tilbake, men nå noe kraftigere og jeg hører den også spesielt godt på morningen. Er nå redd for at det skal eskalere. Må øresus bli verre eller kan den holde seg stabil? Kan øresus bli borte, er det noen som har opplevd øresus noen måneder eller år, for så å bli borte? Eller har man dette for alltid?

  Svar: Det du beskriver er kjent. Når man først blir var på tinnitus og kjenner på en bekymring, kan det lett opprettes en slags kontrollmekanisme hvor man føler man må følge med på hvorvidt tinnitus er der, om det er endring osv. Dette er naturlig og vanlig, men likevel ikke hjelpsomt. Mange av de som har en endring i hørselssystemet kan oppleve tinnitus. Dette kan skyldes noe så enkelt som ørevoks eller hovne slimhinner pga. allergi, men også aldersbetinget eller arvelige nevrogene hørselstap. I mange tilfeller er man ikke klar over at hørselen er i endring før hørselstapet får en viss størrelse. Høreapparat vil kunne kompensere redusert hørsel og på den måten gi hjernen mer interessant lyd å lytte til enn tinnitus. Debut av tinnitus kan også sees i sammenheng med emosjonelle faktorer og stress, i tillegg til nakke- og skulderproblematikk. De fleste som opplever tinnitus vil som du klare å fokusere på andre ting, og kan dermed unngå at tinnitus blir plagsom. Bekymring for at tinnitus vil vedvare eller forverres, kan bidra til at man fortsetter å reagere på tinnitus. Det vanligste er at kroppen tilvennes tinnitus over tid og at selv den mest intense tinnitus vil oppleves roligere etter hvert. Det kan være lurt å vurdere om det er mulig å redusere enkelte stressfaktorer og legge til rette for tilstrekkelig søvn i forhold til ditt søvnbehov.

 • Å leve med tinnitus
  786

  Spørsmål: Jeg har hatt tinnitus i ca.4 år. Merket det først i forbindelse med tannbehandling. Hadde en kort tid feil bitt med litt smerter i kjeven. Det ble borte etter en tid. Tinnitus var mest i høyre øret den gang. Etter hvert ble det i begge ørene. Jeg har høreapparat, fikk det for 3-4 år siden, men selv med motlyd hjelper det ikke noe særlig. Den susingen er også plagsom. Kan ofte være best uten å sette på den lyden. Hver morgen begynner susingen oftest først i høyre øre, men kommer snart over i venstre øre også, og da suser det hele dagen. I blant hender det at det ikke suser. Når jeg setter på meg høreapparatet så snart jeg våkner, hender det en sjelden gang at susingen blir borte. Det er som å komme til himmelen. Så legger jeg meg. Når jeg våkner suser det igjen. Hver morgen når jeg våkner. Jeg har vel aldri sjekket ørene hos spesialist, bare vært hos audiograf. For noen år siden pumpet jeg opp et hjul på traktortilhengeren. Den var lastet med sand. Altså et tungt lass. Så eksploderte dekket mens jeg pumpet det. Men øresus fikk jeg først noen år etter. I militæret 59-60 og noen år etter drev jeg med skyting. Vi hadde bare vattdotter i ørene. Men som sagt, bare for få år siden fikk jeg øresus. Har vært på Briskeby en uke. Jeg har lydpute, men hver kveld en tid har jeg tatt en halv remerontablett, samt en kvart Imovane. Da sover jeg 5-6 timer. Sover aldri om dagen, har brukt albyl-e og simvastatin i 7-8 år etter by pass operasjon. Jeg har slitt med nakkeproblemer i mange år. I følge fysioterapeut er ikke slitasjen så stor at de skal gi så mye smerter. Men alle fysikalske behandlinger har ikke hjulpet. Så behandlingen ble slutt for et par år siden. Men tinnitusplagene er store. Omtrent hver dag. Jeg syntes tinnitusproblemet ikke er lett å håndtere.

  Svar: Du beskriver flere enkeltepisoder og ulike helsetilstander som både hver for seg og i sum kan bidra til at tinnitus oppstår og vedvarer. Det er lett å forstå at du finner det vanskelig å håndtere tinnitusproblemet slik du beskriver det, og det er viktig å tenke flere tiltak som til sammen og over tid vil bedre din livssituasjon. Din alder tilsier at du kan ha et hørselstap som har endret seg på disse årene du har hatt høreapparatene. Det vil derfor være lurt å ta kontakt med audiograf igjen eller en hørselssentral, for å teste hørsel, få justert og verifisert at du har korrekt forsterkning i høreapparatene dine. Det høres også ut som du bør få en evaluering av innstilling og eventuelt justering av støygeneratoren i høreapparatet. Når du har et påvist hørselstap og har tinnitus, er vår erfaring at det er grunnleggende med en god kompensering av hørselstapet for å kunne reagere mindre på tinnitus. Samtidig med dette bør du vurdere å gjenoppta behandling hos fysioterapeut eller begynne hos psykomotorisk fysioterapeut. Du fikk kanskje noen gode øvelser da du var på Briskeby, som du kan utføre daglig? Når man over tid går med slike plager som du beskriver, er det naturlig å etablere et reaksjonsmønster mot tinnitus og plagene. Denne spiralen må du forsøke å snu. Det finnes ulike mestringskurs man kan delta på (for eksempel Briskeby som du allerede kjenner) eller man kan oppsøke terapeut innen kognitiv terapi.

 • Tilleggsplager
  675

  Spørsmål: Eg fekk ein hørselskade i august 2013 (saging i metallplate) som eg sliter med. Har relativt sterk høgfrekvent sus på begge øyre. Største problemet mitt er kan hende smerter i høgre øyre som varierer i omfang. Elles mykje muskelspenninger og smerte i musklaturen i hovudet. Har vore hos spesialist og fått høyreapparat med generator. Er usikker om dette hjelper. Er blitt noko meir lydømtåleg for kvasse lyder. Eg har kun ein liten hørselskade på diskanten slik at eg ikkje i utgangspunktet treng høyreapparat. Tanken var at høyreapparatet saman med lydgenerator skulle vere positivt for tinnitus. Har prøvd fysioterapi samt psykomotorisk fysioterapi. Av og til føles det som ein har elektriske spenninger i øyrene omlag som då eg fekk hørselskaden. Skaden var tydeleg over smerteterskelen. Lurer på om symtomene vil avta over tid.? Prøver med avspenningstrening. Denne skaden gjer at eg siste halve året har vore sjukmeldt frå jobben. Forslag til tiltak?

  Svar: Du skal være trygg på at tinnitus og symptomene du kjenner på vil endres over tid. Det er naturlig for kroppen å redusere oppmerksomhet til repeterende signal som ikke gir mening. Dette kalles habituering. I mellomtiden handler det om å gjøre de riktige tingene for å legge til rette for at habituering skal skje. Smertene du beskriver har nok sin opprinnelse i spenninger knyttet til tinnitus og fokuseringen på den. Følges du fremdeles opp av psykomotorisk fysioterapeut og har du fått treningsprogram som kan hjelpe deg å løse opp i disse spenningene? Hvis ikke, er dette noe du kan ta tak i. Det er flott at du bedriver avspenningstrening, men noen ganger kan aktive øvelser i forkant være nødvendig for å kunne få det riktige utbytte av avspenningstreningen. Når det gjelder lydbehandling: Er din ubehagsterskel målt? Hvis du har unormale verdier for når lyd blir ubehagelig, kan dere forsøke behandling først bare med lydgeneratoren. Når ubehagsterskelen er normalisert, aktiverer dere høreapparatfunksjonen. I noen kombiapparater kan frekvensområdet for støy endres, og det er mulig det kan være til hjelp. Støyen skal være hørbar og behagelig. Vår erfaring er at det tidvis kan være hensiktsmessig med en utvidet audiologisk utredning som inkluderer høyfrekventaudiometri og tinnitusanalyse, men først og fremst bør dere starte med å vurdere og eventuelt jobbe med ubehagsterskelen.

 • Sykemelding
  231

  Spørsmål: Jeg har hatt tinnitus siden 1976 (er 61 år) og har vært lite plaget. Tinnitus oppsto i forbindelse med et plutselig hørselstap på høyre øre (resthørsel ca. 10 %). Ukjent årsak. Etter 36 år i samme jobb måtte jeg bytte pga. nedleggelse da jeg var nesten 60 år. Mye ny opplæring og jeg ble sliten og stresset. I tillegg mye pass av barnebarn i helger høsten 2013 pga. barns oppussing av hus. Da jeg kjørte på jobb 19.11.13 synes jeg bilen støyet så ekstra mye. Det gjentok seg flere ganger og innimellom fikk jeg også perioder med en følelse av "dotter i ørene" (støy og dotter har nå gitt seg). Etter en ukes tid satt jeg på jobb og oppdaget en ny brummelyd i tinnitus (har vært dum nok til å lytte på tinnitus pga. det som skjedde med støy og dotter). Den ga seg på kvelden da jeg la meg. Det gjentok seg 3 dager på rad og så var den borte i perioder for å komme igjen. Jeg var helt sykmeldt i 14 dager og oppdaget at den forsvant helt mitt i en interessant bok. I tillegg var den helt borte siste 4 dager av sykmeldingen. Kom igjen søndags kveld før jeg igjen begynte å jobbe 50 % på mandag. Spørsmålet mitt er om jeg bør fortsette å være sykmeldt i 50 % til jeg forhåpentligvis opplever det mindre plagsomt - eller om det kan være en ide å være helt sykmeldt i en lengre periode?

  Svar: Det er veldig fint å lese at du har hatt tinnitus i så mange år uten å være spesielt plaget. Dette er jo det mest normale når en tar de faktiske tallene i betraktning; Ca. 15 % av befolkningen har tinnitus, mens kun 1-3 % av disse er svært plaget. Mange opplever at kroppen håndterer opplevelsen av tinnitus, og at man plages mest når det er stille eller man ikke har oppmerksomheten rettet mot noe spesielt. Ulike faktorer kan medføre at tinnitus blir plagsom - og stress er en faktor. Det er en balansegang mellom å holde seg i aktivitet og til det å bruke seg helt opp. Det er veldig individuelt hva som gir energi og hva som tapper for energi, og det er viktig å ha et bevisst forhold til dette hvis en har en helsetilstand å ta hensyn til: Er man i 60 årene, bytter jobb, må omstille seg og lære mye nytt + bruker helgene på pass av barnebarn, vil nok mange oppleve at det blir litt for liten tid til hvile. Også for de som ikke har tinnitus. Hva man skal prioritere og hva man skal prioritere ned, og hvilke konsekvenser dette evt. får for en arbeidsgiver, må komme fram gjennom en dialog med fastlege. Å være sliten og stresset i en kort periode kan man tåle, men over tid er det naturlig at tinnitus blir et symptom på at man strekker strikken for langt. Ved å redusere det totale stressnivået, legger en forholdene til rette for den naturlige habitueringen som de aller fleste opplever med tinnitus. Tatt din alder i betraktning kan det også være hensiktsmessig at du får utredet hørselsfunksjonen på det gode øret. Det kan ha utviklet seg et aldersbetinget hørselstap der, som også kan spille inn på hvordan du lever med din tinnitus.

 • Statiner
  564

  Spørsmål: Jeg har vært under behandling med Pravachol 20 mg og Albyl E 75 mg daglig i vel 6 år som sekundærprofylakse etter gjennomgått hjerteinfarkt 2007 hvor gjort coronarstenting med en metallstent. Symptomfri fra hjertesykdom og fysisk funksjonsnivå som tidligere og går lange fjellturer uten problemer. Litt høy BMI på 27-29 (varierende). De siste 2-3 måneder har jeg hatt mer eller mindre kontinuerlig høyfrekvent øresus på begge ører. Det er ved audiometri konstatert tap i diskant på begge ører. Pravastatin gitt fra apoteket har vekslet hver 3. måned som enten Pravastatin Teva eller Pravachol Bristol-Meyer Squibb avhengig utlevering. Nylig skiftet til P Teva fra P BM Squibb og synes å ha opplevd en viss bedring av øresus. Albyl E har vært likt hele tiden. Ønsker vurdering av sammenheng mellom min øresus og medikasjon, og evt. om skifte av merke (tilsetningsstoffer) kan ha noe å si evt. om overvekt er disponerende for øresus (?!). Vet at dette kanskje er spekulasjon og Albyl E bør jeg jo stå på uansett. Med streng diett (og vektreduksjon) kan jo i alle fall vurdere ikke å ha statin videre. Det siste blir min egen og min fastleges vurdering ut fra svar dere gir på problemstillingen med øresus per se.

  Svar: Kolesterolsenkende midler, statiner, er et middel som er brukt av svært mange som forebyggende behandling mot slag og hjerteproblemer. Lipitor nevner tinnitus som bivirkning. Dette er ikke nevnt ved Pravachol eller Pravastatin. Det er oss bekjent ikke publisert noen forskningsartikler som bekrefter tinnitus som generell bivirkning ved bruk av statiner. Selv om vi registrerer at flere tinnituspasienter behandles med statiner, ser vi ikke en stor behandlingsgruppe blant de som er i slik behandling. Det er ikke dermed sagt at det ikke skjer, men spørsmålet er her hvorvidt noen får tinnitus som bivirkning i mindre grad enn at de søker behandling. Per i dag er det behov for mer forskning på dette området for å kunne gi et godt svar på det du spør om. Helt generelt er det viktig å påpeke at dersom man vurderer å slutte med en medisin, bør dette gjøres i samarbeid med fastlege. Dersom man kan gjøre livsstilsendringer og dermed unngå medisinering, er jo det veldig fint. Opplever man en bedring med bytte av medikament av samme virkestoff, men ulike tilsetningsstoff, vil det være naturlig å fortsette med det merket som gir færrest bivirkninger. Høyfrekvent hørselstap sees gjerne sammen med tinnitus, og høreapparat kan for mange være til god hjelp både for konsekvensene ved slik hørselsreduksjon og tinnitus.

 • Utredning
  867

  Spørsmål: Jeg har en stesønn på 23 år som påstår at han har ekstrem øresus. Dette problemet dukker opp til tider, ikke noe mønster i sykdomforløpet. Er det mulig å sove godt ved høy øresus? Beskrivelsen hans er at det føles som om øret sprenges. Han har vært hos fastlege for ca. 2 år siden ang. dette, så har det vært bra lenge før det plutselig dukket opp igjen nå. Bør han søke spesialist? Er det mulig å påvise at det er tinnitus 100 %?

  Svar: Tinnitus oppleves forskjellig fra person til person. Noen kan ha en konstant tinnitus, mens andre kan oppleve en tinnitus som kommer og går. I tillegg vil en del med tinnitus kunne oppleve at lyden varierer i styrke og frekvens. Mange tinnituspasienter sover godt og har ingen form for søvnproblematikk til tross for en plagsom tinnitus. Det er heldigvis ingen automatikk i at en person med tinnitus også opplever søvnproblemer. Hvis søvn oppleves problematisk, vil vi anbefaler dere å se på e- læringskurset "Søvnskolen" som er publisert her på nettstedet, i tillegg til å tipse om nettstedet www.sovno.no Det ikke mulig for andre å høre en subjektiv tinnitus. Utredning og diagnostisering av tinnitus foregår derfor ved at behandler gjør seg kjent med pasientens sykdomshistorie, det tas en hørselstest og eventuelt andre tester etter behov. I tillegg vil man ha en samtale med pasienten om hvor vedkommende oppfatter lyden (i ett øre, begge ører eller i hodet), hvordan lyden høres ut og hvor høy lyden oppleves i ulike situasjoner. I noen tilfeller tas det også en tinnitusanalyse hvor pasienten blir presentert for ulike lyder og skal finne den lyden som i frekvens og styrke er mest mulig lik den lyden vedkommende selv opplever. Hvis din stesønn har en plagsom tinnitus anbefaler vi ham å be sin fastlege om å henvise ham til spesialisthelsetjenesten i nærheten. Der vil han kunne få en grundig utredning, og deretter eventuelt få tilbud om videre oppfølging tilpasset hans behov.

 • Støyskade
  978

  Spørsmål: Har fått tinnitus etter en høy lyd på en konsert for 5 år siden. Plagen har heldigvis blitt mindre med årene. Etter kinobesøk, konserter med moderat lydnivå så tiltar tinnitus. Det gjør meg stresset og jeg fokuserer plagsomt mye på min pipelyd. Jeg går da og bekymrer meg for å ha fått en ny permanent hørselsskade. Er det anbefalt å holde seg unna all høy lyd som gir økt tinnitus? Har også hyperacusis og jeg skjønner det er en balansegang mellom å presse seg til å tåle høy lyd og det å få en hørselsskade. Jeg har med meg et instrument som måler akkumulert støy over tid og et annet som måler peak nivå. Er jeg på den trygge siden om jeg ikke utsetter meg for mer enn det arbeidsmiljøgrensene tilsier (85dB i 8 t, 88 i 4 t, 91 i 2t osv) og samtidig aldri utsettes for peak nivå over 100 dB? Eller bør man som tinnitusplaget/hyperacusisplaget ha mye lavere grenser?

  Svar: Støyskaden du pådro deg for 5 år siden kan se ut til å ha påvirket høreterskel både for svake og sterke lyder, og dette kan føre til en rekke plager. Noen opplever en forbigående oppjustering av tinnitus etter å ha utsatt seg for moderat lyd, slik du også forteller om. Årsaken ligger i den ubalansen som eksisterer i hørselssystemet ditt. Du anbefales å søke utredning og lydbehandling slik at hørselsskaden din kan kompenseres. Bekymring for ny hørselsskade etter eksponering av lyd med moderat lydnivå er ubegrunnet. Du er på trygg grunn om du holder deg innenfor hva arbeidsmiljøgrensene tilsier. For de aller fleste vil tinnitusplager avta over tid, slik som du beskriver. Stress og bekymringer bidrar gjerne til å opprettholde fokus på tinnitus og plager. Lydbehandling og god veiledning vil støtte den naturlige tilvenningsprosessen.

 • Nakkeprolaps
  378

  Spørsmål: Jeg har hatt tinnitus et års tid nå. Tinnitus oppstod i forbindelse med en nakkeprolaps. Jeg syns jeg er flink til å "fortrenge" tinnitus og forsøker å leve så normalt som mulig. Jeg er i full jobb som lærer og anser meg selv som sporty og sosial. Jeg har drevet med dykking i over 10 år. Jeg forsøkte å dykke i sommer, men opplevde da at jeg følte meg sjøsyk i nesten to uker etterpå. Dette har jeg aldri opplevd tidligere. I dag skulle jeg stå slalom og opplevde at jeg ble svimmel og kvalm etter noen turer. Er det slik at min tinnitus gjør at jeg bør være forsiktig med slike type aktivitet? Er det tinnitus som fremkaller dette ubehaget?

  Svar: Det er sannsynlig at dine opplevelser av svimmelhet har en sammenheng med nakkeprolapsen. Det er en velkjent diagnose som heter cervikal vertigo (nakkesvimmelhet) hvor tinnitus og svimmelhet kan forekomme som et resultat av økt muskelspenning. Begge nevnte aktiviteter har nok forårsaket en økt spenning i nakken med resulterende svimmelhet/ ubalanse. Behandling for dette vil være trening/utvalg av øvelser for å redusere muskelspenning, evt. fysioterapibehandling.

 • Er dette tinnitus?
  545

  Spørsmål: Jeg har i ca. ett års tid kjent en "ulyd" i hodet, og lurer nå på om det kan være tinnitus. Det høres ut som en puls, det skraper eller høres ut som sagelyder, og det virker som det helst er på høyre side, inni øret. Noen ganger er det mer høylytt enn andre, og alltid når jeg legger meg. Jeg har høyt blodtrykk som jeg blir medisinert for, har også nevnt dette for legen min, men i grunnen ikke fått noe svar, det virker som han ikke vet om det er noen hjelp. Jeg ble også litt engstelig da jeg for et halvt år siden fikk høre at jeg har "lav QT-tid". Kan dere gi meg noen tips?

  Svar: Det du beskriver kan være tinnitus. Definisjonen på tinnitus er at man har en lydoppfattelse i øret eller hodet, som ikke kommer fra noe ytre lydkilder. Lang QT- tid skal i seg selv ikke være sentralt i forhold til tinnitus, og dersom blodtrykket ditt er normalisert ved medisinering er det liten sannsynlighet for at dette er årsaken til din tinnitus. Vi vil imidlertid anbefale deg å kontrollere blodtrykket jevnlig og eventuelt undersøke med fastlege mht. eventuelle uønskede bivirkninger ved medisinbruk. Vi vil også anbefale deg å snakke med fastlegen om bekymringene du har om helsetilstanden din. Bekymringer kan gi en stressreaksjon i kroppen, og det kan forsterke opplevelsen av tinnitus ytterligere. Det kan også være en god idé at du søker utredning for din hørselssituasjon, og at du evt. forsøker høreapparat eller annen lydbehandling dersom hørselen din er redusert.