Spørsmål

  • Tilleggsplager
    675

    Spørsmål: Eg fekk ein hørselskade i august 2013 (saging i metallplate) som eg sliter med. Har relativt sterk høgfrekvent sus på begge øyre. Største problemet mitt er kan hende smerter i høgre øyre som varierer i omfang. Elles mykje muskelspenninger og smerte i musklaturen i hovudet. Har vore hos spesialist og fått høyreapparat med generator. Er usikker om dette hjelper. Er blitt noko meir lydømtåleg for kvasse lyder. Eg har kun ein liten hørselskade på diskanten slik at eg ikkje i utgangspunktet treng høyreapparat. Tanken var at høyreapparatet saman med lydgenerator skulle vere positivt for tinnitus. Har prøvd fysioterapi samt psykomotorisk fysioterapi. Av og til føles det som ein har elektriske spenninger i øyrene omlag som då eg fekk hørselskaden. Skaden var tydeleg over smerteterskelen. Lurer på om symtomene vil avta over tid.? Prøver med avspenningstrening. Denne skaden gjer at eg siste halve året har vore sjukmeldt frå jobben. Forslag til tiltak?

    Svar: Du skal være trygg på at tinnitus og symptomene du kjenner på vil endres over tid. Det er naturlig for kroppen å redusere oppmerksomhet til repeterende signal som ikke gir mening. Dette kalles habituering. I mellomtiden handler det om å gjøre de riktige tingene for å legge til rette for at habituering skal skje. Smertene du beskriver har nok sin opprinnelse i spenninger knyttet til tinnitus og fokuseringen på den. Følges du fremdeles opp av psykomotorisk fysioterapeut og har du fått treningsprogram som kan hjelpe deg å løse opp i disse spenningene? Hvis ikke, er dette noe du kan ta tak i. Det er flott at du bedriver avspenningstrening, men noen ganger kan aktive øvelser i forkant være nødvendig for å kunne få det riktige utbytte av avspenningstreningen. Når det gjelder lydbehandling: Er din ubehagsterskel målt? Hvis du har unormale verdier for når lyd blir ubehagelig, kan dere forsøke behandling først bare med lydgeneratoren. Når ubehagsterskelen er normalisert, aktiverer dere høreapparatfunksjonen. I noen kombiapparater kan frekvensområdet for støy endres, og det er mulig det kan være til hjelp. Støyen skal være hørbar og behagelig. Vår erfaring er at det tidvis kan være hensiktsmessig med en utvidet audiologisk utredning som inkluderer høyfrekventaudiometri og tinnitusanalyse, men først og fremst bør dere starte med å vurdere og eventuelt jobbe med ubehagsterskelen.