Akuttveiledning

 

Legekontakt

Opplever du akutt tinnitus i kombinasjon med ensidig hørselstap og svimmelhet, hodepine, smerte eller renning fra øret, kontakter du lege. Akutt feber, svimmelhet og ensidig hørselstap bør lede til akutt kontakt med lege. Det samme med akutt hørselstap evt med tinnitus etter fysisk anstrengelse eller ulykke.

 

Debut av tinnitus

Tinnitus kan oppstå akutt uten noen åpenbar foranledning. Man kan også oppleve brå endringer av en kronisk tinnitus, noe som kan oppleves som en akutt situasjon.

Akuttfasen kan være vanskelig og det kan være nyttig å vite følgende:

 

Tinnitus endrer seg over tid

Du skal være trygg på at den akutte fasen vil gå over i en roligere fase. Det kan hjelpe å tilføre bakgrunnslyd der du oppholder deg, slik at tinnitus blir mindre fremtredende.

 

Søvn og restitusjon er viktig

Har du problemer med innsovning eller at du våkner i løpet av natten, bør du oppsøke lege for å vurdere videre utredning og behandling.
E- læringskurs: Søvnskolen

Kroppen er i beredskap og det er normalt å føle seg sliten om man plages av tinnitus. Kan du i en periode disponere tiden din slik at det blir rom for mer hvile, tur i skogen eller andre aktiviteter som får deg til å koble av? E- læringskurs: Avspenningstrening

Kunnskap om hva tinnitus er, kan lindre sykdomsforløpet. E- læringskurs: Tinnitus

 

Hvor kan du få hjelp?

Fastlege/bedriftshelsetjeneste er inngangsporten for helsehjelp og henvisning videre til spesialisthelsetjenesten. 

Spesialisert utredning og behandling for hørsel- og tinnitusproblematikk skjer ved Øre-Nese-Hals- avdeling/Hørselsentral og hos privatpraktiserende Øre- Nese- Halsklinikker. Det finnes 2 ulike typer av private klinikker: De som har refusjonsavtale og helprivate hvor man betaler for all behandling selv.
Avtalespesialister er legespesialister har avtale med helseforetakene. Her betaler du det samme som om du er på sykehus. Du må ha henvisning fra fastlege.

Du har mulighet til å bytte fastlege og det er fritt behandlingsvalg i Norge.

 

Tips!

Møter du forberedt, vil du ofte få et større utbytte av avtalen din:

  • Tren på å forklare hvordan du har det.
  • Skriv ned hva du lurer på.
  • Les om tinnitus for å kunne stille riktige spørsmål.

 

Frittstående institusjoner med opphold for tinnitusrammede og avtale med regionale helseforetak

HLF Briskeby Rehabilitering og Utadrettede tjenester

Landaasen Rehabiliteringssenter AS

Nordtun HelseRehab

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Betania Malvik

Linderud Audiopedagogiske Senter

 

Fysikalsk behandling 

Skulder/nakke- problematikk kan hos noen kobles mot tinnitusplager. Derfor kan noen ha utbytte av fysikalsk behandling.
Psykomotorisk fysioterapi er en spesialgren innen fysioterapi som jobber direkte mot spenningsnivået i kroppen. Dette kan være gunstig dersom man har vedvarende plager med tinnitus.

 

Alternativ behandling

Det finnes mange ulike behandlingstilbud innen det alternative markedet. Per dags dato finnes det ingen studier som kan dokumentere behandlingseffekt for tinnitus, men det finnes pasienter som forteller om godt utbytte av ulike alternative behandlingsmetoder.

 

Interesseorganisasjoner

Hørselshemmedes Landsforbund er interesseorganisasjonen i Norge for hørselshemmede og tinnitusrammede. På nettsiden kan du finne interessant lesestoff og komme i kontakt med andre i tilsvarende situasjon som deg. Der kan du kan også lese om hvilke rettigheter du har til feks hjelpemidler.
Det finnes også interesseorganisasjoner i andre land, som for eksempel USA og England, og som har gode informasjonssider.

   

 

endret 08.02.2022 12:14  |  Print versjon