Spørsmål

  • Sykemelding
    231

    Spørsmål: Jeg har hatt tinnitus siden 1976 (er 61 år) og har vært lite plaget. Tinnitus oppsto i forbindelse med et plutselig hørselstap på høyre øre (resthørsel ca. 10 %). Ukjent årsak. Etter 36 år i samme jobb måtte jeg bytte pga. nedleggelse da jeg var nesten 60 år. Mye ny opplæring og jeg ble sliten og stresset. I tillegg mye pass av barnebarn i helger høsten 2013 pga. barns oppussing av hus. Da jeg kjørte på jobb 19.11.13 synes jeg bilen støyet så ekstra mye. Det gjentok seg flere ganger og innimellom fikk jeg også perioder med en følelse av "dotter i ørene" (støy og dotter har nå gitt seg). Etter en ukes tid satt jeg på jobb og oppdaget en ny brummelyd i tinnitus (har vært dum nok til å lytte på tinnitus pga. det som skjedde med støy og dotter). Den ga seg på kvelden da jeg la meg. Det gjentok seg 3 dager på rad og så var den borte i perioder for å komme igjen. Jeg var helt sykmeldt i 14 dager og oppdaget at den forsvant helt mitt i en interessant bok. I tillegg var den helt borte siste 4 dager av sykmeldingen. Kom igjen søndags kveld før jeg igjen begynte å jobbe 50 % på mandag. Spørsmålet mitt er om jeg bør fortsette å være sykmeldt i 50 % til jeg forhåpentligvis opplever det mindre plagsomt - eller om det kan være en ide å være helt sykmeldt i en lengre periode?

    Svar: Det er veldig fint å lese at du har hatt tinnitus i så mange år uten å være spesielt plaget. Dette er jo det mest normale når en tar de faktiske tallene i betraktning; Ca. 15 % av befolkningen har tinnitus, mens kun 1-3 % av disse er svært plaget. Mange opplever at kroppen håndterer opplevelsen av tinnitus, og at man plages mest når det er stille eller man ikke har oppmerksomheten rettet mot noe spesielt. Ulike faktorer kan medføre at tinnitus blir plagsom - og stress er en faktor. Det er en balansegang mellom å holde seg i aktivitet og til det å bruke seg helt opp. Det er veldig individuelt hva som gir energi og hva som tapper for energi, og det er viktig å ha et bevisst forhold til dette hvis en har en helsetilstand å ta hensyn til: Er man i 60 årene, bytter jobb, må omstille seg og lære mye nytt + bruker helgene på pass av barnebarn, vil nok mange oppleve at det blir litt for liten tid til hvile. Også for de som ikke har tinnitus. Hva man skal prioritere og hva man skal prioritere ned, og hvilke konsekvenser dette evt. får for en arbeidsgiver, må komme fram gjennom en dialog med fastlege. Å være sliten og stresset i en kort periode kan man tåle, men over tid er det naturlig at tinnitus blir et symptom på at man strekker strikken for langt. Ved å redusere det totale stressnivået, legger en forholdene til rette for den naturlige habitueringen som de aller fleste opplever med tinnitus. Tatt din alder i betraktning kan det også være hensiktsmessig at du får utredet hørselsfunksjonen på det gode øret. Det kan ha utviklet seg et aldersbetinget hørselstap der, som også kan spille inn på hvordan du lever med din tinnitus.