Spørsmål

  • Er dette tinnitus?
    545

    Spørsmål: Jeg har i ca. ett års tid kjent en "ulyd" i hodet, og lurer nå på om det kan være tinnitus. Det høres ut som en puls, det skraper eller høres ut som sagelyder, og det virker som det helst er på høyre side, inni øret. Noen ganger er det mer høylytt enn andre, og alltid når jeg legger meg. Jeg har høyt blodtrykk som jeg blir medisinert for, har også nevnt dette for legen min, men i grunnen ikke fått noe svar, det virker som han ikke vet om det er noen hjelp. Jeg ble også litt engstelig da jeg for et halvt år siden fikk høre at jeg har "lav QT-tid". Kan dere gi meg noen tips?

    Svar: Det du beskriver kan være tinnitus. Definisjonen på tinnitus er at man har en lydoppfattelse i øret eller hodet, som ikke kommer fra noe ytre lydkilder. Lang QT- tid skal i seg selv ikke være sentralt i forhold til tinnitus, og dersom blodtrykket ditt er normalisert ved medisinering er det liten sannsynlighet for at dette er årsaken til din tinnitus. Vi vil imidlertid anbefale deg å kontrollere blodtrykket jevnlig og eventuelt undersøke med fastlege mht. eventuelle uønskede bivirkninger ved medisinbruk. Vi vil også anbefale deg å snakke med fastlegen om bekymringene du har om helsetilstanden din. Bekymringer kan gi en stressreaksjon i kroppen, og det kan forsterke opplevelsen av tinnitus ytterligere. Det kan også være en god idé at du søker utredning for din hørselssituasjon, og at du evt. forsøker høreapparat eller annen lydbehandling dersom hørselen din er redusert.