Spørsmål

  • Utredning
    867

    Spørsmål: Jeg har en stesønn på 23 år som påstår at han har ekstrem øresus. Dette problemet dukker opp til tider, ikke noe mønster i sykdomforløpet. Er det mulig å sove godt ved høy øresus? Beskrivelsen hans er at det føles som om øret sprenges. Han har vært hos fastlege for ca. 2 år siden ang. dette, så har det vært bra lenge før det plutselig dukket opp igjen nå. Bør han søke spesialist? Er det mulig å påvise at det er tinnitus 100 %?

    Svar: Tinnitus oppleves forskjellig fra person til person. Noen kan ha en konstant tinnitus, mens andre kan oppleve en tinnitus som kommer og går. I tillegg vil en del med tinnitus kunne oppleve at lyden varierer i styrke og frekvens. Mange tinnituspasienter sover godt og har ingen form for søvnproblematikk til tross for en plagsom tinnitus. Det er heldigvis ingen automatikk i at en person med tinnitus også opplever søvnproblemer. Hvis søvn oppleves problematisk, vil vi anbefaler dere å se på e- læringskurset "Søvnskolen" som er publisert her på nettstedet, i tillegg til å tipse om nettstedet www.sovno.no Det ikke mulig for andre å høre en subjektiv tinnitus. Utredning og diagnostisering av tinnitus foregår derfor ved at behandler gjør seg kjent med pasientens sykdomshistorie, det tas en hørselstest og eventuelt andre tester etter behov. I tillegg vil man ha en samtale med pasienten om hvor vedkommende oppfatter lyden (i ett øre, begge ører eller i hodet), hvordan lyden høres ut og hvor høy lyden oppleves i ulike situasjoner. I noen tilfeller tas det også en tinnitusanalyse hvor pasienten blir presentert for ulike lyder og skal finne den lyden som i frekvens og styrke er mest mulig lik den lyden vedkommende selv opplever. Hvis din stesønn har en plagsom tinnitus anbefaler vi ham å be sin fastlege om å henvise ham til spesialisthelsetjenesten i nærheten. Der vil han kunne få en grundig utredning, og deretter eventuelt få tilbud om videre oppfølging tilpasset hans behov.