Spørsmål

  • Lite hørselstap og trykkproblemer
    467

    Spørsmål: Har høyfrekvent tinnituslyd og fått konstatert et mindre hørselstap på (antatt samme frekvens). En dupp eller noe slikt kalte de det. Ut fra dette skulle det ikke være mulig å behandle det, så vidt jeg forstod. Det som jeg finner litt pussig, er at lyden endrer seg (høyere frekvens) når jeg trykker på kjeven. For meg virker det å være (delvis) fysisk betinget. Har for øvrig også problemer med at jeg må utligne trykket i ørene pga. "tette trompeter". Noen tanker? Hadde vært utrolig deilig om dette kunne gjøres noe med. Også trompetene...

    Svar: Hørselstapet du beskriver er permanent, og det er ikke mulig å gjenopprette skaden i det indre øret. Det vil ofte være hensiktsmessig å behandle et slikt hørselstap og tinnitus med et godt tilpasset høreapparat. Audiografen som tilpasser høreapparatet bør ta hensyn til at du både har tinnitus og et mindre diskanttap, og det kan være behov for at det tas en REM- måling for å verifisere at forsterkningen i høreapparatet er godt tilpasset. At tinnitus kan forandre karakter ved trykk i området ved kjeven, er kjent. Selve kjeven er oppbygd av ben, mens øretrompeten er en liten kanal mellom bakerste delen av nesen og øret som består av muskler og brusk. Vanligvis er denne lukket, men åpnes kortvarig når man svelger, gjesper eller beveger på kjeven. Da utlignes trykket i øret. Forkjølelse eller allergi som gir hovne slimhinner, kan påvirke funksjonen til øretrompeten og gi over- eller undertrykk i mellomøret. Dette vil kunne gi et lite mekanisk hørselstap som igjen kan ha innvirkning på tinnitus. Det finnes ingen kirurgisk behandling for tett øretrompet, men det gjøres ulike forsøk. Nesespray eller allergibehandling kan evt. hjelpe om hovne slimhinner er årsaken. Undertrykk i øret kan behandles med dren om det er en kronisk plage. Et høreapparat vil kunne tilføre mer omgivelseslyd for de frekvensene du har redusert hørsel, og gjøre deg mindre oppmerksom på trykkplagene du opplever.