Spørsmål

  • Forskning på tinnitus
    3322

    Spørsmål: Jeg har hatt tinnitus i 13 år, og har klart å "mestre" det selv, uten å gå kurs. Ironisk nok er det verst når man er sliten eller trøtt, når man trenger det som minst. Jeg følger med på hva som blir skrevet om tinnitus. Bl.a. har VG tjent mye penger på å gjenta akkurat samme artikkelen med jevne mellomrom, nettopp fordi det finnes mange desperate som håper det nå har kommet en kur. Men neida. Det er fortsatt "mestring" som er eneste behandling. Jeg kjenner jeg blir irritert hver gang jeg leser at man MÅ GÅ KURS FOR Å MESTRE TINNITUS. Finnes det i det hele tatt SERIØS forskning på tinnitus, om ikke i Norge, et annet sted i verden? Jeg tviler på det, for jeg har følelsen av at det blir underprioritert, fordi pasientgruppen ikke dør av det.

    Svar: All oppdatert forskning på tinnitus internasjonalt finner du på https://tinnitusresearch.net/ Når man går til tinnitusbehandling er selve utredningen og informasjonen man får utav denne en viktig del av behandlingen, og et supplement til mestringskurs. Mestringskurset inneholder ikke bare informasjon om hvordan man mestrer tinnitus i dagliglivet, men også informasjon om tinnitus som er svært verdifull i behandlingen. Snakk med primærlegen din, evt få en henvisning til spesialisthelsetjenesten for informasjon om tinnitusbehandling der du bor. Ta gjerne vårt e-læringskurs om tinnitus på https://kurs.helse-sorost.no/elps40/content/deac44aa-7187-4c3a-957c-fa5d3a4d23e9/course/asset/main.html På slutten av e-læringskurset finner du også linker til flere websider om tinnitus, og bok- og artikkellister hvis du er interessert i å lære mer om tinnitus og tinnitusbehandling.