Spørsmål

 

Ofte stilte spørsmål

Har du tinnitus eller kjenner noen som plages av dette, er det naturlig å ha mange spørsmål.
Selv om tinnitus oppleves veldig forskjellig, er det noen spørsmål som er mer vanlige enn andre.
Les mer


Svartjeneste

OBS! Vi gjør oppmerksom på at svartjenesten vil være utilgjengelig fra og med 15. september 2020 og framover på ubestemt tid.
Dette er fordi svartjenesten er knyttet opp mot  minjournal.no, som ble tatt ned 15.09.2020.

Les mer om dette her: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/om-minjournalno

Vi vil komme med en oppdatering så snart vi får beskjed fra Sykehuspartner om et tidsskjema på dette.

I mellomtiden  anbefaler vi å bruke søkefunksjonen på tinnitus.no for å finne svar på eventuelle spørsmål.

Administrative spørsmål kan sendes via Kontaktsiden vår.
Vi gjør oppmersom på at vi ikke kan svare på medisinske spørsmål eller gi sensitiv informasjon på epost.

Vi takker for tålmodigheten!

 

Les tidligere besvarte spørsmål

 • Utgifter til arbeidsplasstilrettelegging
  3136

  Spørsmål: Jeg har tinnitus og har fått hjelpemidler fra NAV. Jeg ble anbefalt å bruke tinnitus ørepropper på jobben for å unngå ytterlige skader. Jeg fikk beskjed fra øre, nese, hals spesialist at arbeidsgiveren skulle dekke utgiftene. Arbeidsgiveren henvendte meg videre til HELFO. De mente at HELFO må dekke utgiftene. Mitt spørsmål er hvem dekker utgiftene? Inntil nå har jeg betalt selv utgiftene.

  Svar: Du kan selv, sammen med din behandler, søke om hjelpemidler til jobb, eller om hjelp til tilrettelegging på jobb. Ta kontakt der du har fått/får behandling for tinnitus for en konsultasjon der dere kan diskutere hvilke hjelpemidler som er best egnet, hvorfor, og hvordan disse skal brukes. (Skjema hos NAV: "Hjelp til vurdering og utprøving...") Når du får innvilget tilrettelegging, kan du få tilbake det du har lagt ut selv, dersom det anbefales samme type hjelpemidler som du allerede har kjøpt.

 • Søvnproblemer og jobb/sykemelding
  3206

  Spørsmål: Jeg har hatt plagsom tinnitus siden årsskiftet. Jeg har hele veien brukt å ha på lyd når jeg skal sove, fordi jeg ellers ikke får sove, og har generelt store problemer med å sove. Det gjaldt spesielt de første 6 månedene, og de resterende månedene har også vært vanskelig å få sove, men jeg prøver ut ulike teknikker som tidvis hjelper noe. I det siste så har jeg ved noen anledninger droppet å bruke lydkilde når jeg sover fordi det er forstyrrende for partneren. Jeg har etter mye konsentrasjon klart å sove. Men jeg lurer på om jeg fortrinnsvis bør bruke lydkilde, siden jeg er såpass plaget av lyden? Når kan jeg i så fall sove uten lyd, til tross for at jeg har tinnitus? Når det gjelder livssituasjonen, anbefaler dere at når en er såpass plaget med tinnitus at en roer ned hverdagen kraftig, eller kan en også holde på som før men med noe mer fokus på søvn og hvile? Problemet er at det er vanskelig å koble helt ut når en vet at en ikke "kan" koble helt ut. For eksempel anbefaler dere full sykmelding for en kortere periode for å få bukt med tinnitus (har hørt om flere som ble kvitt tinnitus etter noen måneder da de ble 100 % sykmeldt). Jeg har gradert sykmelding, men føler at jeg ikke får koblet tilstrekkelig ut.

  Svar: Vi anbefaler at du bruker lydberikelse ved innsovning. Dersom dette er problematisk for partner, kan det være aktuelt å vurdere lydpute, da denne vil gi lyd mer begrenset til dine ører. Dersom dette fremdeles er plagsomt for partner, kan det være aktuelt å bruke andre lydkilder (headset, masker). God søvnhygiene er også viktig for søvnkvaliteten. Se gjerne vårt e-læringskurs "Søvnskolen" ( http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/fa236de6-d34a-425c-9a90-597f36c88d0c/course/asset/main.html ) for tips og informasjon om søvn og rutiner. Det kan også være nyttig for deg å se igjennom våre andre e-læringskurs, om avspenning og om tinnitus. Sykemelding kan være aktuelt i overgangsperioder der man trenger å stresse ned. Stress er en mulig årsak til tinnitus, og kan også forverre eksisterende tinnitus. En av behandlingsmetodene vil derfor være å aktivt stresse ned, både privat og ifm jobb. Tilrettelegging på arbeidsplassen blir derfor ofte også aktuelt når man kommer tilbake. Dersom man føler seg opplagt, kan man jobbe og leve som før. Tinnitus trenger ikke være til hinder for en normal hverdag, og med riktig behandling er målet å kunne leve så normalt som mulig.

 • Forverring av tinnitus ved TV/mobil/iPad
  3200

  Spørsmål: Hvorfor er det slik at min tinnitus aktiveres veldig mye når jeg ser TV, bruker mobil og I-PAD? Da er det som om det bruser over! Min tinnitus er i form av susing og knasing! Takknemlig for svar.

  Svar: Det er vanskelig å svare på dette uten å vite mer om din hørselssituasjon. Vi anbefaler at du kontakter primærlege for utredning av tinnitus. Det er nyttig for behandling av din tinnitus at alle opplysninger om endringer i lydoppfattelsen tas med i vurderingen. Lykke til.

 • Tinnitus endres når jeg trykker på siden av hodet
  3219

  Spørsmål: Suset og pipelyden i øret øker når jeg trykker med hånden på siden av hodet, det kan vel være at muskler i kjeve eller nakke er årsaken til lyden. Finnes det noen behandling for dette?

  Svar: Muskelspenninger i kjeve og nakke kan være en av årsakene til tinnitus. Vi erfarer at en del pasienter kan manipulere volum av tinnitus ved å trykke på kjeveleddet foran øret og under øret. Vi anbefaler bruk av avspenningsøvelser (se vårt e-læringskurs http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/fea662e5-1b58-4cb8-b793-1172f10ced78/course/asset/main.html ). Dersom plagene vedvarer, bør du kontakte din primærlege.

 • Yrkesskade
  3142

  Spørsmål: Har vært i utenlandstjeneste og skulle spise på en lokal restaurant. Da det ble avfyrt 2 granater som slo ned ved nabohuset vegg i vegg. Siden den gang har jeg hatt konstant piping i ørene. Fikk vite av en venn at jeg hadde krav på yrkesskade erstatning. Gikk til en spesialist og fikk konstatert tinnitus. Sendte inn papirene fra tjeneste og spesialist. Men fikk avslag. Har sent inn klage og der står saken nå. Har PTSD fra tjenesten. Kan de nekte meg 5% ekstra i yrkesskadesaken?

  Svar: Yrkesskadegrad ifm hørselsskade og tinnitus blir på lik linje med all annen yrkesskade behovsprøvd med bakgrunn i hvilken grad skaden påvirker deg. Det blir kun vektlagt de plager som er utredet og dokumentert (hørselsskade, overfølsomhet for lyd, tinnitus, og psykiske plager av disse). Dersom dine behandlere i helsevesenet mener at din yrkesskade skal vektlegges mer enn det du har fått, er det hensiktsmessig at de klager sammen med deg. Dersom det kan dokumenteres ytterligere plager enn det første søknad ble begrunnet med, kan det søkes på nytt. Lykke til.

 • Tinnitus etter hjermerystelse
  3146

  Spørsmål: Jeg er plaget med hodesus. Det fikk jeg etter en hjernerystelse. Det arter seg som susing/ vifter i hodet. Nå har det imidlertid endret seg litt og jeg skjønner ikke helt det. Om morgenen når jeg våker er den vanlig susende. Ofte øker det ut over dagen og jeg føler akkurat som jeg har vind i ørene. Jeg kan få dotter og blir veldig svimmel og kvalm. Må legge meg nedpå. Kaster ikke opp, men nesten. Jeg blåser luft ut av ørene, da kun høyre da det venstre virker tettere på en måte. Jeg kan bli veldig ustødig og tipper nesten litt. jeg kan få en veldig høy lyd plutselig i venstre øre som kan forsvinne like brått som den kommer. Susingen min er blitt litt mer ringing føler jeg i tillegg til susing. Jeg er også veldig var for lyder i den betydning at jeg blir kjempedårlig av bråk og stress. Jeg bruker litt ørepropper i perioder. Kan jeg ha fått en skade i det indre øret eller en sykdom? Jeg føler susingen er blitt litt mer konstant høy og litt mer dottfølelse enn før. Hva kan dette være ?

  Svar: Ved vedvarende endringer i tinnitus anbefaler vi at du kontakter din tinnitusbehandler eller primærlege for henvisning til utredning av din tinnitus. Tinnitus kan oppstå etter et hodetraume og balanseproblemer er vanlig etter både milde og alvorlige hodeskader. Stress og kraftig lyd kan også påvirke tinnitus. Det er viktig at du snakker med fastlegen din om hvordan du har det, slik at du kan komme til en klinikk hvor du får en grundig utredning. Du kan ellers lese mer om tinnitus i vårt e-læringskurs ( http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/deac44aa-7187-4c3a-957c-fa5d3a4d23e9/course/asset/main.html ). Der blir mange av dine spørsmål besvart.

 • Barn med tinnitus - skole
  3150

  Spørsmål: Jeg har et barn som har fått tinnitus. Har fått hjelpemiddel som pute med lyd i slik at innsovningen fungerer nå. Jeg lurer på om barnet har krav på tilrettelegging på skolen. Barnet gir klart uttrykk for at det f.eks. ikke mestrer å sitte side om side ved en medelev, og jeg har bedt om at barnet får ny person å sitte ved siden av, men skolen sier nei. Jeg tenker skolen ville hatt nytte av å lære om hva tinnitus er, og derfor lurer på om jeg kan be sykehuset stille med en person for å gi nødvendig veiledning? Finnes det noen resursperson for barn med tinnitus?

  Svar: Her er det mye å ta tak i, og vi anbefaler at dere samarbeider med PPT, lege og skole for å avdekke om det kan være andre grunner enn tinnitus  som gjør det vanskelig å konsentrere seg på skolen. Dersom dere allerede har kontakt med sykehusets hørselssentral, anbefaler vi å be om et samarbeidsmøte mellom skole, lege, hørselssentral og PPT. Vi har dessverre ikke kjennskap til lokale ressurspersoner spesifikt for barn med tinnitus, men anbefaler å kontakte deres lokale hørselssentral for informasjon om dette.

 • Lærer som bruker headset
  3152

  Spørsmål: Jeg er litt plaget av tinnitus, men de to ukene har det blitt verre. Jeg er lærer og har en ny elev med nedsatt hørsel. Derfor bruker jeg headset og elevene mikrofoner i klasserommet. Er det mulig at det er dette som har gjort tinnitusen verre?

  Svar: Bruk av headset og mikrofoner i seg selv er nok ikke årsak, men stress og fokus på lyden vil kunne forverre tinnitus kan være årsaker til økt fokus på tinnitus. Vi anbefaler at man prøver å unngå fullstendig stillhet ved lydberikelse - høre på radio, musikk eller andre bakgrunns- og omgivelseslyder, og vurdere avspenningsøvelser. Se gjerne våre e-læringskurs om tinnitus og avspenning for mer informasjon. Lykke til!

 • Tinnitus i forbindelse med sang
  3083

  Spørsmål: Jeg plages av tinnitus etter sang. For tiden utdanner jeg meg til operasanger. Tinnitusen setter i etter bare noen minutter med sang. Den er sterkest rett etter jeg har sunget, men går over etter kort tid. Jeg har prøvd å lete etter andre i liknede situasjon, men har ikke funnet noe. Jeg er redd for at jeg skader hørselen min med å utøve det jeg har tenkt til å leve av. Har dere noen anbefaling til hva jeg bør gjøre?

  Svar: Det er ikke uvanlig å oppleve tinnitus slik du beskriver rett etter at man har vært påvirket av kraftig lyd. Kraftig sang vil muligens kunne føre til midlertidige, og noen ganger permanente, endringer i øret som kan føre til varig tinnitus. Tinnitus trenger ikke å være til hinder for yrkesutøvelsen, men det kan være hensiktsmessig å få vurdert hørsel og ubehagsnivå for lyd, for eventuelt å sette i gang tiltak for å bedre situasjonen din, for eksempel ved bruk av musikerpropper. Dette gjør du ved å kontakte din primærlege for videre henvisning. Lykke til med utdannelsen!

 • Tinnitus etter lydtraume på jobb
  3079

  Spørsmål: Eg var utsett for eit lydtraume på jobben, og då fekk eg veldig sterk smerte i høgre øyre, det venstre øyret kjente eg ingenting på. Etter dette har eg fått målt hørselen hos bedriftshelsetenesta, og den var normal. Eg har også vore hos ØNH lege, og han fann inga påviselege støytap. Men i ettertid har eg fått ei slag pulserende susing på venstre øyre. Dette vært værre etter at eg slo plen, sjølv om eg brukte øyreproppar. No har eg blitt veldig redd for at dette er varig, og eg er veldig merksam på denne lyden heile tida. Eg har ingen problem med å sove om natta, men har problem med å konsentrere meg om noko anna enn denne lyden. Er dette tinnitus? Kva skal eg i så fall gjere?

  Svar: Kraftig lydpåvirkning trenger ikke føre til akutt nedsatt hørsel, men kan påvirke hørselen over tid. Forbigående tinnitus er vanlig etter kraftig lydpåvirkning. Tinnitus kan utarte seg på foreskjellige vis, og vil ofte forverres i stillhet. Vi anbefaler derfor lydberikelse, slik at fokus flyttes fra tinnitus til ytre lyd (for eksempel radio, musikk, naturlyder). Vi har et e-læringskurs om tinnitus som kan gi deg mer informasjon og tips. ( http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/deac44aa-7187-4c3a-957c-fa5d3a4d23e9/course/asset/main.html ) Dersom du ikke føler bedring, bør du kontakte primærlege for henvinsing til tinnitusbehandling.