Spørsmål

  • Utgifter til arbeidsplasstilrettelegging
    3136

    Spørsmål: Jeg har tinnitus og har fått hjelpemidler fra NAV. Jeg ble anbefalt å bruke tinnitus ørepropper på jobben for å unngå ytterlige skader. Jeg fikk beskjed fra øre, nese, hals spesialist at arbeidsgiveren skulle dekke utgiftene. Arbeidsgiveren henvendte meg videre til HELFO. De mente at HELFO må dekke utgiftene. Mitt spørsmål er hvem dekker utgiftene? Inntil nå har jeg betalt selv utgiftene.

    Svar: Du kan selv, sammen med din behandler, søke om hjelpemidler til jobb, eller om hjelp til tilrettelegging på jobb. Ta kontakt der du har fått/får behandling for tinnitus for en konsultasjon der dere kan diskutere hvilke hjelpemidler som er best egnet, hvorfor, og hvordan disse skal brukes. (Skjema hos NAV: "Hjelp til vurdering og utprøving...") Når du får innvilget tilrettelegging, kan du få tilbake det du har lagt ut selv, dersom det anbefales samme type hjelpemidler som du allerede har kjøpt.