Spørsmål

  • Tinnitus etter lydtraume på jobb
    3079

    Spørsmål: Eg var utsett for eit lydtraume på jobben, og då fekk eg veldig sterk smerte i høgre øyre, det venstre øyret kjente eg ingenting på. Etter dette har eg fått målt hørselen hos bedriftshelsetenesta, og den var normal. Eg har også vore hos ØNH lege, og han fann inga påviselege støytap. Men i ettertid har eg fått ei slag pulserende susing på venstre øyre. Dette vært værre etter at eg slo plen, sjølv om eg brukte øyreproppar. No har eg blitt veldig redd for at dette er varig, og eg er veldig merksam på denne lyden heile tida. Eg har ingen problem med å sove om natta, men har problem med å konsentrere meg om noko anna enn denne lyden. Er dette tinnitus? Kva skal eg i så fall gjere?

    Svar: Kraftig lydpåvirkning trenger ikke føre til akutt nedsatt hørsel, men kan påvirke hørselen over tid. Forbigående tinnitus er vanlig etter kraftig lydpåvirkning. Tinnitus kan utarte seg på foreskjellige vis, og vil ofte forverres i stillhet. Vi anbefaler derfor lydberikelse, slik at fokus flyttes fra tinnitus til ytre lyd (for eksempel radio, musikk, naturlyder). Vi har et e-læringskurs om tinnitus som kan gi deg mer informasjon og tips. ( http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/deac44aa-7187-4c3a-957c-fa5d3a4d23e9/course/asset/main.html ) Dersom du ikke føler bedring, bør du kontakte primærlege for henvinsing til tinnitusbehandling.