Spørsmål

  • Tinnitus i forbindelse med sang
    3083

    Spørsmål: Jeg plages av tinnitus etter sang. For tiden utdanner jeg meg til operasanger. Tinnitusen setter i etter bare noen minutter med sang. Den er sterkest rett etter jeg har sunget, men går over etter kort tid. Jeg har prøvd å lete etter andre i liknede situasjon, men har ikke funnet noe. Jeg er redd for at jeg skader hørselen min med å utøve det jeg har tenkt til å leve av. Har dere noen anbefaling til hva jeg bør gjøre?

    Svar: Det er ikke uvanlig å oppleve tinnitus slik du beskriver rett etter at man har vært påvirket av kraftig lyd. Kraftig sang vil muligens kunne føre til midlertidige, og noen ganger permanente, endringer i øret som kan føre til varig tinnitus. Tinnitus trenger ikke å være til hinder for yrkesutøvelsen, men det kan være hensiktsmessig å få vurdert hørsel og ubehagsnivå for lyd, for eventuelt å sette i gang tiltak for å bedre situasjonen din, for eksempel ved bruk av musikerpropper. Dette gjør du ved å kontakte din primærlege for videre henvisning. Lykke til med utdannelsen!