Spørsmål

  • Tinnitus og hukommelsestap
    3404

    Spørsmål: Ser det står flere steder at tinnitus kan påvirke hukommelse uten at dette er utdypet mer. Opplever dette selv. Finnes det relevante artikler eller forskning som sier noe om dette, og ikke minst råd om hva man kan gjøre selv for å motvirke det?

    Svar: Hukommelsesproblemer er oftest bare en av mange slike følgeplager, og det er viktig å først og fremst ta tak i årsaken til tinnitus. Vi anbefaler en utredning og behandling av tinnitus i første omgang for å få kontroll på denne, slik at følgeplagene av tinnitus kan komme under kontroll. Av nyere forskning på området finnes rapporten "Tinnitus and Its Effect on Working Memory and Attention" av Susan Rossiter, Catherine Joanna Stevens og Gary Walker ved Western Sydney University.