Lær om tinnitus

 

Tinnitus defineres som oppfatning av lyd som utelukkende kommer fra aktivitet i nervesystemet, og som ikke er relatert til noen form for ekstern stimuli. Tinnitus er med andre ord en lydoppfattelse i øret eller i hodet, som ikke er forårsaket av en ytre lydkilde.

 

Akutt tinnitus defineres som perioden fra tinnitus oppstår og ca 3 mnd frem i tid. Tinnitus som har vart lengre enn 3-6 måneder omtaler en som vedvarende tinnitus. Tinnitus kan oppstå uten noen åpenbar foranledning. Man kan også oppleve brå endringer av en vedvarende tinnitus, noe som kan oppleves som en akutt situasjon.

 

Akuttfasen kan oppleves vanskelig. Akutt tinnitus utløser kroppslige stressreaksjoner. Kunnskap om tinnitus og konkrete øvelser for å roe ned stress i kroppen er nyttig. I akuttfasen er søvn viktig. Dersom det er vanskelig å sovne eller man våkner mye om natten uten å få sove igjen, bør man oppsøke lege for hjelp. 

Akutt tinnitus i kombinasjon med ensidig hørselstap og svimmelhet, hodepine, smerte eller renning fra øret bør føre til kontakt med lege.

Tinnitus endrer seg over tid og en akutt fase vil gå over i en roligere fase. Det er viktig å unngå fullstendig stillhet i denne perioden.

 

Vedvarende tinnitus kan fysiologisk skilles fra akutt tinnitus. Den forandringen som skjer med tinnitus over tid har betydning for behandling. 

Tinnitus oppleves svært individuelt, og har ulikt uttrykk fra person til person. Mange faktorer vil spille inn og avgjøre om en person er plaget av sin tinnitus eller ikke, og i hvilken grad vedkommende plages av tinnitus.

 

Les om Forekomst og debut

 

endret 08.02.2022 12:18  |  Print versjon