Spørsmål

  • God hørsel og tinnitus
    521

    Spørsmål: Jeg har konstant piping i ører hele døgnet. Hva kan gjøres med det? Min hørsel er normal. Hører bra.

    Svar: Hvis du plages av tinnitus døgnet rundt, bør du oppsøke hjelp. En utredning av tinnitus skal alltid starte hos fastlegen. Hørselstap kan komme sakte og derfor vil mange mene de hører normalt selv om hørselen har blitt svekket ved en eller flere frekvenser. Ut i fra den alderen du oppgir ved innsendelse av spørsmål, er det ikke usannsynlig at du har fått redusert hørsel for flere frekvenser.