Spørsmål

  • Tinnitus etter brannalarm
    4276

    Spørsmål: For 3 dager siden ble jeg utsatt for støy fra en røykvarsler hjemme. Alarmen gikk og jeg måtte slå den av ved å ta den ned og fjerne batteriene. Eksponert for lyden i ca 30 sekunder da det var vanskelig å få ut ett av batteriene. Har etter hendelsen vært plaget med tinnitus på høyre øre, som en høyfrekvent pipelyd som er konstant. Jeg har ikke hatt problem med ørene eller tinnitus tidligere og er veldig bekymret for om jeg kan ha fått permanent skade etter denne hendelsen?

    Svar: Lyden av en brannalarm er svært kraftig og høyfrekvent, og i noen tilfeller kan denne lyden midlertidig lamme de aktuelle hårcellene for dette frekvensområdet i det indre øret. Når dette skjer, vil de nervene som sender informasjon om akkurat denne lyden (fra hårcellene i dette området) til hjernen, reagere på den midlertidige stillheten ved å sende signaler til hjernen om at det er et stimuli der, enda det ikke er det - som ved "fantomsmerter". Heldigvis er det svært sjelden at denne typen lammelse av hårcellene er permanent etter bare 30 sekunders stimuli, og hårcellene i det indre øret ditt vil etter hvert komme seg, og tinnitus vil avta. Det kan hende du hører den fremdeles i en periode hvis du oppholder deg i fullstendig stillhet, men det er sjelden i dag at det er helt stille rundt oss. Du trenger ikke være redd - omgi deg med helt normale omgivelseslyder som tar oppmerksomheten vekk fra tinnitus, så vil den forsvinne av seg selv. Lykke til, og god bedring! :)