Spørsmål

  • Tinnitus og stress
    4112

    Spørsmål: Hei. Dersom stress kan bidra til en forverring av tinnitus i den perioden man er stresset gjør det at den tinnitusen man hadde før man gikk inn i en stressende periode kan bli permanent forverret?

    Svar: Tinnitus i seg selv vil ikke forverres, men fokus på og dermed plagethet kan øke i stressperioden, og vedvare i en periode etterpå. Dersom tinnitus ikke endrer seg etter at "stressperioden" er over, så er det sannsynligvis fremdeles en del stress som henger igjen. Det kan være vanskelig å "stresse ned" hvis tinnitus går ubehandlet (og forårsaker at stressnivået holdes vedlike), men forverringen vil ikke være permanent. Ta gjerne kontakt med din fastlege for henvisning til utredning og behandling av din tinnitus hvis du opplever at tinnitus ikke bedres i løpet av 2-3 måneder.