Spørsmål

  • Brannalarm på jobb
    3804

    Spørsmål: For noen dager siden var jeg utsatt for impulsstøy på jobb, en brannalarm begynte å pipe. For å komme meg ut måtte jeg forbi denne alarmen og trykke på døråpnere under den. Dermed var jeg eksponert for lyden ganske nær i noen sekunder. Nå har jeg mye høyere tinnitus enn vanlig, men jeg føler ikke at jeg hører dårligere. Min audiopedagog mener at det er fokuset på ørene og hørselen som gjør det. Jeg lurer likevel på om jeg kan ha fått en hørselsskade. Jeg var vel eksponert for alarmen i ca. 10 sekunder.

    Svar: Det korte svaret er at nei, i de aller fleste tilfeller vil du ikke få varig nedsatt hørsel av denne typen lydpåvirkning. --- Det litt lengre svaret krever litt mer kunnskap: For å unngå misforståelser: Impulsstøy er meget sterk og kortvarig støy som eksplosjoner, slag (for eksempel fra en hammer), skudd fra gevær, spikerpistol og lignende. En brannalarm er mer langvarig, den er relativt forutsigbar, samtidig som at man ikke oppholder seg nære lenge nok til at det skader hørselen varig. Når vi utsettes for høye lyder kan det lamme hårcellene i det indre øret. Dersom denne støyen varer lenger enn impulsstøy, vil en muskel i mellomøret trekke seg sammen og stive av trommehinnen(e) slik at øret beskyttes noe. Likevel kan det, dersom lyden er kraftig og langvarig nok, påvirke hårcellene i det indre øret ved å lamme dem midlertidig, noe som ofte fører til at hørselsnerven fyrer litt ekstra,og fører til økt tinnitus, og hørselen kan blir midlertidig nedsatt. Dersom du har fått en varig hørselsnedsettelse (eller vansker med å oppfatte tale i støy), er dette noe du ikke vil merke før det har gått lenger tid. Å ha et konstant fokus på ørene fordi man har øresus, vil ofte gjøre at man føler at tinnitus ytterligere forverres; følsomheten for tinnitusen øker. Dette er forbigående. Du kan med andre ord ta det med ro - tinnitus vil sannsynligvis bli mindre plagsom i løpet av noen dager eller uker. Lykke til!