Spørsmål

  • Støybehandling i bil/hodeltelefoner vs høreapparater
    3656

    Spørsmål: I biler bl.a. nyttes lydutsending på anlegget for å motvirke trafikkstøy i kupéen. Dette gjøres også i høretelefoner. Er det noe som på samme vis er utprøvd i sammenheng med høreapparat?

    Svar: Ja og nei - motyd som i støydempende headset eller i bil brukes ikke til demping av omgivelsesstøy i høreapparatene -- men det brukes i det som kalles feedbackkansellering, altså for å hindre at apparatene begynner å pipe. For støybehandling vil en eventuell motlyd av noe som er såpass bredspektret som omgivelsesstøy komme i konflikt med forsterkningen av signalet (altså det vi ønsker å få forsterket, for eksempel tale eller musikk) fordi støyen som regel har mange fellestrekk med signalet - feedbackkansellering er mer spesifikt på smale frekvensbånd. Støybehandling i høreapparater foregår stort sett i et styrkeområde der brukerens hørsel ikke strekker til for å høre støyen naturlig, og den kan dermed skilles fra signalet og dempes. Med høreapparater vil man derfor fremdeles høre støy som man kan høre uten apparatene, spesielt hvis man har det som kalles en åpen løsning, der proppen i øret er mer eller mindre åpen, eller støyen er så høy at den ville kunne høres også uten apparater. Med en åpen løsning, vil støy som ligger i et hørbart område bli forstyrrende selv med høreapparater. Grunnen til at motlyd kan brukes i for eksempel hodetelefoner er at signalet og støyen kommer fra forskjellige kilder - støyen fra mikrofoner på utsiden av headset'et, og signalet kommer via andre, spesifikke (digitale) kilder.