Spørsmål

  • Radio, omgivelseslyd og stillhet
    3318

    Spørsmål: Hei, reagerer litt på at radio ofte blir nevnt som en løsning på tinnitus. Grunnen er at jeg og sikkert mange andre setter pris på stillhet til tider, å kunne være i omgivelser uten forstyrrende lyd. Da er radio ikke aktuelt og ville heller vært ett stress element.

    Svar: I behandlingen av tinnitus er en av strategiene å bruke omgivelseslyd som avledning for å få fokus bort fra selve tinnituslyden. Dette er en del av et større behandlingsopplegg der bl.a. å få informasjon om tinnitus er en sentral del. Mange tinnitusrammede vil ikke oppleve den stillheten du snakker om da tinnitus tar over oppmerksomheten. Over tid vil øret og hjernen bli så vant med de omgivelseslydene som brukes som lindring for tinnitus, at de ikke lenger oppleves som forstyrrende eller stressende. Radio er kun et eksempel på en av mange omgivelseslyder man kan bruke som avledning. Anbefaler igjen e-læringskurset om tinnitus, eller kunnskapsbanken her på tinnitus.no, som kan gi en mer utfyllende forklaring på hvorfor man bruker omgivelseslyd som behandlingsstrategi.