Spørsmål

  • Tinnitus etter nakkeslengskade
    3239

    Spørsmål: For fire år siden var jeg i en ulykke der jeg fikk en nakkeslengskade på venstre side. Dette ble påvist først for et år siden, etter gjentatte problemer med tinnitus. Jeg har vært innom ØNH-spesialist uten at han fant andre årsaker enn at det måtte være muskelspenninger i nakken. Siden i sommer har jeg vært ekstremt plaget med tinnitus. Jeg har én uke fullstendig uten tinnitus og plager, og så kommer påfølgende uke med en anelse av tinnitus først, før det bygger seg opp og når en topp på femte/sjette dag, før det så trapper ned igjen og blir borte. Jeg har åpenbare spenninger i nakke og får hjelp av manuellterapeut med dette. Jeg er sykmeldt fra jobb pga dette. Er dette noe jeg kan bli kvitt? Jeg blir ikke klok på om tinnitusen er "kronisk" da den også forsvinner i perioder. Andre symptomer: vertigo, nakkesmerter.

    Svar: Tinnitus (samt nakkesmerter og vertigo) kan oppstå etter skader i hode/nakkeregionen. Årsaken kan være traumer, muskelspenninger, men også andre årsaker. Dersom tinnitusen er variabel, slik du beskriver, anbefales det å forsøke å observere hvordan tinnitus påvirker eller påvirkes av andre tilstander i kroppen. Dersom den forverres i takt med nakkeplager, er det nakken som først og fremst bør behandles. Dersom tinnitus (evt også) påvirkes av sinnsstemning eller andre tilstander (depresjon, stress), må dette tas i betraktning ved tinnitusbehandlingen. Snakk med din primærlege, fysioterapeut eller tinnitusbehandler om dette, og hvilke andre alternativer som finnes. Les også gjerne i Kunnskapsbanken her på Tinnitus.no om årsaker, tilleggsplager, gode råd og lyttestrategier. Om du blir kvitt tinnitus fullstendig, er det dessverre ikke mulig å svare på, da vi ikke vet fullstendig årsakssammenheng og effekt av behandling. Lykke til videre.