Spørsmål

  • Hodetraume
    2968

    Spørsmål: Har hatt tinnitus i 6 mnd som kom 2 uker etter en hjernerystelse. Har vært hos Ø,N,H men undersøkelsen var veldig kort og han så knapt nok inn i ørene, ingen hørselstap. Har problemer med spenninger i nakke og skuldre som jeg går i fysioterapi for og ø,n,h mente det er sannsynlig det er derfor jeg har øresus. Eter hjernerystelsen har jeg tatt MR/CT av hode uten unormale funn. Tinnitus har hele tiden vært preget av dottfornemmelse i ørene. Den siste måneden har tetthetsfølelsen på venstre øre blitt mye verre. Kjennes helt tett ut nå, som det er et trykk mot trommehinnen og får ikke utlignet det med f.eks gjesping. Det blir særlig verre når jeg har vært ute og vært eksponert for hverdagslyder. Har også en del vondt i begge ører og blir ofte rød når jeg sover. Beskyttet ørene mye for støy i starten og opplever at jeg er blitt veldig følsom og redd for lyd. Prøver å ikke beskytte lenger, men er fortsatt redd for høye lyder, oppleves som smertefullt når plutselige lyder oppstår. Er også mye kvalm og svimmel, Kan f.eks ikke jogge/gå på ellipsemaskin uten å bli veldig kvalm. Er utmattet og har hyppig hodepine/migrene. Kan jeg ha utviklet Tensor tympani syndrom og er det evt. er farlig eller vil gå over av seg selv? Er redd det feiler meg noe annet som burde vært utredet, f.eks Menieres?

    Svar: Tinnitus kan oppstå etter et hodetraume og balanseproblemer er vanlig etter både milde og alvorlige hodeskader. Du beskriver en veldig sammensatt situasjon, hvor den ene reaksjonen påvirker den neste. Å lete opp diagnoser på egen hånd er sjelden en god strategi, men kanskje et resultat av at du ikke opplever deg tilstrekkelig utredet. Det er viktig at du snakker med fastlegen din om hvordan du har det, slik at du kan komme til en klinikk hvor du får en grundigere utredning. Det er vanskelig å jobbe med reaksjonsmønster knyttet til tinnitus dersom du har en grunnleggende bekymring om alvorlig sykdom eller sykdom som skal behandles.