Spørsmål

  • TinnitusApp
    2873

    Spørsmål: Jeg har vært plaget med tinnitus siden rundt 2002, men det har tidligere vært holdbart, jeg har med andre ord levd greit med det (selv om tinnitusen alltid har vært til stede). Jeg leste en dag om en app som skulle spille lyd med økende frekvens fra 0 - 20000 Hz, hvor man da skulle stoppe når lyden opplevdes med samme frekvens som øresusen. Appen skulle da spille lyd i mot-fase, og dermed kansellere ut tinnitusen. Dette hjalp (selvsagt) ikke, istedet ble tinnitusen mye verre, og den er til tider svært plagsom. Dette var for 4 mnd siden. Har dere noe erfaring med dette? Er slike apper kjent for å forverre tinnitus? Er det noe jeg kan forvente at det vil gå ned til "normal" tinnitus nivå igjen?

    Svar: Vi er ikke kjent med at denne App'en du beskriver og kan derfor ikke uttale oss om denne. Det er kjent at tinnitus kan endre seg når hjernen opplever "konkurranse". Tinnitus er en aktivitet i nervesystemet som overvåkes aktivt av det ikke- viljestyrte nervesystemet. Hvis tinnitus ikke lengre er like hørbar og dermed vanskeligere å kontrollere, kan nerveaktiviteten økes slik at tinnitus blir mer hørbar. Reagerer man med frykt når tinnitus endrer seg, hvilket er en normal reaksjon, vil kroppen kunne gå i en form for alarmberedskap som igjen kan bidra til økt oppmerksomhet og dermed plager. En økning av tinnitus på bakgrunn av disse mekanismene, vil ofte være forbigående. Lydberikelse er et vanlig element i tinnitusbehandling og vi opplever at det er viktig å ha støtte av fagpersonell med kunnskap om tinnitusmekanismer når man er i en slik behandlingprosess.