Spørsmål

  • Utredning
    2766

    Spørsmål: Fikk utløst øresus ved en MR-undersøkelse for to år siden (hørselvernet dekket ikke så godt). Legen sa at en ikke skal kunne få øresus av MR i seg selv, men at jeg hadde tette øretrompeter og at det bare var blitt utløst av MR'en. Nå har jeg gått med dette i ca 2 år og får beskjed om at dette må man kanskje bare leve med uten at de har testa noe mer. Normalt sett har det ikke plaget meg altfor mye etter at det ble svakere etter et par uker. Har tatt seg litt opp igjen nå, særlig ved forkjølelse. Har aldri blitt utredet noe mer, så jeg lurer på hva slags undersøkelser som eventuelt burde vært gjort?

    Svar: Svært mange opplever tinnitus mer eller mindre forbigående, og lever fint med det. I utgangspunktet trenger ikke tinnitus å være utrednings- eller behandlingskrevende. Om man derimot opplever seg plaget av tinnitus, er det relevant å kontakte fastlege for en generell helseundersøkelse. En henvisning til ØNH kan også vurderes, da spesielt mtp. utredning av hørsel. Tinnitus kan oppleves sterkere når man er forkjølet og har tette øretrompeter. Det er ikke uvanlig og det er ofte forbigående. Hvorvidt støyen i MR- maskinen kan ha gitt deg en hørselsskade som har ført til tinnitus eller om det er sammenfallende faktorer med tette øretrompeter, engstelse osv., som ligger til grunn, er vanskelig å si noe om. Det vi imidlertid er kjent med, er at når tinnitus begynner å bli et problem, finner man ofte en hendelse som kan sees som utløsende mht reaksjonsmønsteret. Vi anbefaler deg å ta e- læringskurset «Tinnitus», for å øke kunnskapsnivået om tinnitus og ulike mekanismer knyttet til dette.