Spørsmål

  • Hjerneblødning
    2762

    Spørsmål: Jeg fikk en stor hjernehinneblødning i mai-16. To aneurismer ble klipset. I okt -16 ble en aneurisme (ikke blødd) klipset på andre siden. Etter dette er jeg plaget med konstant "hyling" i begge ørene og jeg hører ofte pulsslagene på høyre side. Øresusen har ikke bedret seg, snarere tvert imot. Hva er årsaken og går det an å bli kvitt problemet?

    Svar: Du kan konferere med behandlende avdeling eller fastlege mht. om det kan ha oppstått en karforandring etter klipsing av aneurismene. Vi har ikke kjennskap til din sykehistorie eller innsyn i din journal, og kan derfor verken utelukke eller sannsynliggjøre dette. Når det er sagt, er det ofte slik at en «klassisk tinnitusproblematikk» kan ledes tilbake til en konkret hendelse – som utløser et reaksjonsmønster. Anbefaler deg å lære mer om tinnitus i e- læringskurset "Tinnitus".