Spørsmål

  • Bruk av lydgenerator
    2616

    Spørsmål: Bruker Siemens høreapparat kun som lydgenerator på venstre øre på grunn av tinnitus. Har god hørsel. Lyden fra apparatet er mye høyere enn min tinnitus-lyd, selv på laveste innstilling. Audiologen sier det ikke går an å få volumet lavere. Dette oppleves uholdbart. Kan øresusen bli permanent verre av å gå med for høy lyd ? Når jeg tar av apparatet, høres det ut som om jeg fortsatt har apparatet i øret. Finnes det et apparat til å ha på øret der lyden kan justeres fra helt stille og med økende volum? Må jeg da eventuelt betale dette selv, siden Nav har dekket det jeg allerede har? Opplever å bli verre av øresusen av lydputa. Var et bra hjelpemiddel fram til jeg ble verre av den. Hvorfor skjer dette?

    Svar: Innstillingene på lydgeneratoren din bør sjekkes. Noen apparater er dessverre for sterke til personer med normal hørsel. Lydnivået i lydgeneratoren oppleves sikkert som ubehagelig sterkt , men vil heldigvis ikke gi «objektiv» sterkere tinnitus. Ubehag og irritasjon rundt bruken av hjelpemidlene kan føre til økt fokus og kraftigere emosjonelle reaksjoner på tinnitus, og den oppleves da sterkere. Det gjelder både lyd i fra bærbar lydgenerator og lydpute. Hvorvidt du får dekket utgifter til annet utstyr eller må dekke selv, kommer an på flere forhold. Disse må vurderes i samråd med den klinikken du behandles ved. Søknaden behandles av NAV. Ta igjen kontakt med behandler eller vurder sammen med din fastlege om du skal be om en second-opinion ved en annen klinikk.