Spørsmål

  • Vedvarende tinnitus
    2613

    Spørsmål: Fikk sterk øresus etter å ha vært på byen for 5 uker siden. Hos spesialist fikk jeg påvist liten hørselsskade. Kan øresusen min fortsatt gå over? Når kan man slå fast at dette er kronisk? I tillegg, finnes det "farlig" lyder i det hverdagslige liv? F.eks. en motorsykkel som freser høylydt kjapt forbi deg, eller en tallerken som knuses i betonggulvet? Kan min hørselsskade og tinnitus bli verre pga. av dette?

    Svar: Reaksjonen på både en forbigående og en varig hørselsskade kan være tinnitus. Mange opplever at tinnitus går over eller at man reagerer mindre på tinnitus etter noe tid, 6-9 mnd., kaller man det vedvarende eller kronisk tinnitus. Øret er et aktivt organ som trenger stimuli og man skal være forsiktig med å skjerme seg for hverdagslyder. Hørselsskaden og tinnitus blir ikke verre av å bli eksponert for hverdagslige lyder. Tenkt på avstand til høyttalere neste gang du går på byen og vurder hørselsvern når du eksponeres for høy lyd. Tiden du oppholder deg i støy har også en betydning.