Spørsmål

  • Får ikke lenger utskrevet beroligende/angstdempende legemidler
    3388

    Spørsmål: Hei har vært i utenlandstjeneste, var litt nær et granatnedslag. Fikk tinnitus på begge ørene og PTSD etter det. Har gått på mye medisiner. Blant annet Xanor. Det synes jeg hjelper for Tinnitusen. Men legen vil ikke skrive ut det pga avhengighet. Men jeg vil ta det innimellom da jeg får en pause . Hva gjør jeg for å få det. Vennlig hilsen tinnitusplaget .

    Svar: En av grunnene til tinnitus kan være stress. At tinnitus har bedret seg når du har brukt Xanor er nok fordi du med denne medisinen har fått hjelp med noen av mekanismene som har utløst tinnitus. Når du ikke lenger kan bruke dette legemiddelet, bør du oppsøke hjelp til å finne andre hjelpemidler til å takle stress og angst, for eksempel igjennom avspenningstrening. Tinnitus.no har et eget e-læringskurs i avspenning: http://www.tinnitus.no/side/54-e-laering.html (Hvis du ikke får åpnet e-læringskurs bør du sjekke om du har aktive pop-up-blokkeringer, eller om Flash er aktivert, og at du har tillatt bruk av Flash i nettleseren.)