Spørsmål

  • Tinnitus kommer og går (annenhver dag)
    3375

    Spørsmål: Jeg er plaget av tinnitus, men på en litt rar måte. Det fungerer over en periode på 48 timer. 1 døgn med - 1 døgn uten - 1 døgn med - 1 døgn uten etc. Hva kan det skyldes?

    Svar: Det er vanskelig å svare på hvorfor tinnitus kommer og går uten å vite mer om din helse, hverdag og eventuelt ytre påvirkninger. Grunner til at tinnitus varierer, eller kommer og går, kan være for eksempel endringer i lydmiljøet rundt deg, generell helsetilstand, aktivitetsnivå, blodtrykk, lufttrykk, medikamentbruk, søvn og stressnivå. Ta kontakt med din primærlege hvis du føler deg så plaget at du ønsker utredning og behandling. En tinnitusutredning som del i behandling av tinnitus, vil forklare hvorfor tinnitus oppstår, og dermed kunne gi et bedre svar på hvorfor tinnitusen varierer.