Kurs om tinnitus

Kurset er nyttig for alle tinnitusrammede; pasienter, pårørende og behandlere.
Pasienter ved Tinnitusklinikken i Arendal kan få link til et eget repetisjonskurs ved henvendelse til klinikken.

endret 05.07.2022 09:44  |  Print versjon