TRI

Tinnitus kan være et symptom på underliggende sykdommer og kan ledsages av flere sykdommer. Dette indikerer et tydelig behov for omfattende tverrfaglig diagnostisk vurdering.

 

Tinnitus Research Initiative (TRI) er en internasjonal sammenslutning av anerkjente forskere fra hele verden. Gruppen ble opprettet i 2006, og organisert som en ideell stiftelse. TRI har som mål å finne en effektiv behandling for tinnitus, i tillegg til å sørge for at forskningsresultater vedrørende tinnitus spres til alle fagmiljøer internasjonalt.

TRI Tinnitus Clinic Network er en undergruppe i TRI bestående av Biesinger E, Del Bo L, De Ridder D, Goodey R, Herraiz C, Kleinjung T, Lainez JM, Landgrebe M, Langguth B, Londero A, Paolino M, Questier B, Sanchez T, Searchfield G. 

Disse har utviklet et flytskjema for utredning og behandling av tinnitus, som et bidrag til bedre diagnostisering og behandling av pasienter med tinnitus.

 

Bilde av flytskjema fra TRI

 

Skjemaet ble første gang presentert i 2009 og er et interaktivt PDF- dokument som oppdateres fortløpende ved behov.

 

Gå til TRI sine nettsider

 

 

 

 

publisert 02.11.2016 00:00  |  endret 08.02.2022 12:25  |  Print versjon