Ofte stilte spørsmål

av tinnitus.no

 

Hva er tinnitus? 

Tinnitus defineres som oppfatning av lyd som utelukkende kommer fra aktivitet i nervesystemet og som ikke er relatert til noen form for ekstern stimuli. Tinnitus er altså en lydoppfattelse som ikke kommer fra en ytre kilde. 

Hvilke lyder man hører varierer fra person til person. Tinnitus beskrives gjerne som en brusende, pipende, susende, ringende, hviskende eller hylende lyd. Lyden kan oppfattes i ett av ørene, i begge ører eller inne i hodet, og kan være kontinuerlig eller komme av og til.

 

Er tinnitus farlig?

Tinnitus er veldig sjeldent et symptom på noe farlig. Ofte er det frykten for at tinnitus er farlig som gjør at tinnitus befester seg og blir et problem.  For å eliminere denne frykten kan det være hensiktsmessig at du søker utredning for din tinnitus. Dette gjøres ved at du søker råd hos din fastlege som eventuelt kan henvise deg videre til spesialisthelsetjenesten.

 

Kan tinnitus blir verre? 

For de aller fleste vil det komme faser i livet hvor man opplever økt stress, dårlig søvn, sykdom, samlivsbrudd eller andre alvorlige livskriser. Dette vil kunne påvirke din opplevelse av tinnitus negativt. Kunnskap om at slike faktorer kan ha innvirkning på tinnitus gjør at mange velger å legge om livet for å ha større fokus på faktorer som gir økt grad av livskvalitet. Ingen mennesker kan fullt og helt beskytte seg mot vanskelige livsfaser, men det er ofte en god hjelp å vite at situasjonen vil endre seg når livet på nytt har stabilisert seg. En endring i hørselsfunksjon vil også kunne medføre endring i opplevelse av tinnitus. 

 

Finnes det en kur for tinnitus? 

Tinnitus er ikke er en sykdom, men en reaksjon. Det er viktig å huske på at det finnes god behandling som vil kunne hjelpe deg til å mestre din tinnitus. I noen ganske få tilfeller har tinnitus en konkret årsak som gjør at behandling/tiltak vil kunne fjerne tinnitus (medisinbruk, ørevoks etc), men i de fleste tilfeller er det ikke slik at det finnes en kur som kan fjerne subjektiv tinnitus over natten.

 

Hvilke behandlingsmuligheter finnes? 

Det finnes gode behandlingstilbud for tinnitusrammede!  Både det offentlige og det private helsevesenet har behandlingstilbud for tinnitus. I de ulike helseregionene vil det også være tilbud om mestringskurs. I tillegg finnes det tilbud om rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner.  For eksempel tilbyr Briskeby skole og kompetansesenter mestringskurs for tinnitus. Du kan søke om å få delta på disse kursene uansett hvor i landet du skulle bo. Det er imidlertid viktig at du starter med å få utredet og diagnostisert din tinnitus. Deretter finner man det riktige tilbudet for deg avhengig av hvor plaget du er av din tinnitus.

 

Kan jeg gå på konsert når jeg har tinnitus?

Mange vil kunne oppleve tinnitus i en kortere periode etter å ha vært i svært støyende omgivelser, for eksempel på en konsert. En slik tinnitus skyldes at man har fått en skade på hørselen. Imidlertid er det slik at kroppen i stor grad kan reparere slike skader av seg selv.

Vi mennesker er ulike, og det er individuelt mye man tåler før slike skader blir permanente. Hvis du allerede har tinnitus er det derfor naturlig å være skeptisk til å oppholde seg der det er helseskadelig støy. Ved å beskytte deg mot helseskadelig støy vil du kunne forebygge (ytterligere) hørselstap og tinnitus. 

Det kan være lurt å gå til anskaffelse av støypropper som bevarer det naturlige lydbildet, slik at du fremdeles kan få fine konsertopplevelser! Det er imidlertid viktig å understreke at man må unngå å beskytte seg mot hverdagslige lyder i frykt for forverring av hørselstap eller tinnitus. Et naturlig lydmiljø er bra om man har tinnitus, og er med på å sørge for at tinnitus ikke blir så fremtredende.

 

Gå til spørsmål og svar- tjenesten

 

publisert 22.03.2017 00:00  |  endret 08.02.2022 12:25  |  Print versjon