Hva tåler ørene?

Hvorvidt en lyd er skadelig eller ikke, er avhengig av lydtrykk, hvor lenge støyen varer og hvor ofte man blir utsatt for den.

KonsertNår lydnivået øker med 3 dB, halveres tiden man kan eksponeres for lyden: Er du i omgivelser med 85 dB, kan du oppholde deg der i 8 timer. Øker styrken til 88 dB, bør du ikke være i disse omgivelsene mer enn 4 timer. Øker lyden til 100 dB, en lydstyrke man ofte kan oppleve på rockekonsert eller tilsvarende, kan du risikere skade på hørselen etter 15 minutter.

Hvis vi reduserer antall timer som vi er i et lokale med mye lyd, reduserer vi også faren for skade. Hører du på musikken på øret, følg 60-60-regelen: Den innebærer at du hører på 60 % av lydvolumet, og i maksimalt 60 minutter i strekk før du tar pause.

Det er alltid individuelt hvor mye lyd man tåler og hvor lenge. Er det flere i familien din som har et hørselstap kan du være disponert for redusert hørsel, og du kan ha ører som tåler mindre påkjenning enn andre. 

 

Støy

Hvorvidt lyd omtales som lyd eller støy, avhenger av om man liker lyden eller ikke. Sammensatte lyder som ikke gir mening, vil mange oppleve som støy. Det kan være en folkemengde hvor man snakker i munnen på hverandre, men det kan også være statiske lyder som kommer fra en eller flere maskiner.

Hvis vi oppholder oss i et rom med høy lyd over en viss tid, kan vi utsette oss for skade. Vi har individuelle grenser for når lyd oppleves høy og hvilke lyder vi er mer følsomme for. Reaksjon på lyd og hva en anser som støy vil kunne variere med dagsform, humør og generell helsetilstand.

Vi kan lettere akseptere en sterk lyd som øker gradvis enn om den kommer brått, og vi tåler bedre høy lyd av noe vi liker enn om vi i utgangspunktet opplever lyden som ulyd. Se for deg at du i et maskinrom og at du er på en konsert med favorittartisten din – vil du ha samme reaksjon på lyder som måles som like sterke?

 

Forbigående og permanente hørselstap

Forskning og kliniske undersøkelser viser at ørets sanseceller blir skadet dersom de utsettes for et visst lydnivå over et gitt tidsrom.

Omfanget av en skade varierer ut i fra hvilke gener man er utstyrt med, hvilken type støy og hvor lenge man har oppholdt seg i denne støyen. 

Øret har en egen evne til å kunne hele seg selv helt eller delvis, og kort tid etter en situasjon med mye støy vil denne funksjonen være aktiv. Man snakker derfor både om forbigående og permanente hørselstap. Selv om sansecellene har en evne til å reparere skader innen få dager etter en støypåvirkning, kan støy føre til ikke-målbare-hørselstap og tinnitus.

 

Gode huskeregler

  • Bruk ørepropper på konsert hvis musikken er for høy.
  • Stå på avstand fra høyttalerne.
  • Ta pauser fra konsertene og la ørene få hvile.
  • Dersom du hører piping i ørene etter en konsert, bør du ikke utsette ørene for lignende volum igjen.
  • Ha litt svak lyd rundt deg hele tiden hvis du våkner opp med tinnitus dagen etter en konsert.

 

 

publisert 02.11.2016 00:00  |  endret 08.02.2022 12:25  |  Print versjon