Balansetrening for hørselshemmede

Av: Psykomotorisk fysioterapeut Inger Anita Herheim

 

Erfaring viser at mange med nedsatt hørsel eller andre hørselsrelaterte vansker, sliter med balansen.

Dette kommer ikke av at balanseorganet er skadet, slik man kan tro, men som oftest på grunn av for mye uhensiktmessige muskelspenninger og endrede kroppsstillinger som gir feilstillinger i leddene, som i sin tur medfører at vi må holde vår oppreiste stilling aktivt med muskulaturen.

 

Vi får ikke hvile i balansert kroppsakse. Vi låses i statiske muskelspenninger. Det gir oss dårlig utholdenhet og konsentrasjon. Vi skal helst kunne skifte blikkfokus og beveg oss fritt, samtidig som vi er til stede med vår mentale oppmerksomhet.

 

Hørselsrelaterte vansker kan gjøre at vi må bruke munn- og kroppsavlesning og gjetting, for å få med oss hva som blir sagt. Er vi usikre på om vi har fått med oss hva som blir sagt, vil vi automatisk spenne musklene i kroppen og puste mer overflatisk. Når vi spenner oss over tid, vil det påvirke den kroppslige balansen.

 

Når den kroppslige balansen begynner å bli dårlig, kompenserer vi med synet ved å fikserer på bestemte punkter når vi er i bevegelse. Synet får da 2 store oppgaver: Synet skal stabilitere balansen til enhver tid, i tillegg til å orientere seg om lyder i omgivelsene og munn- og kroppsavlese. Dette gjør at vi kan bli slitne og ukonsentrerte, og oppleve oss svimle.

 

Har du hørselstap eller andre hørselsrelaterte vansker, kan det være viktig å jobbe med balansetrening. 
Psykomotorisk fysioterapeut Inger Anita Herheim har i samarbeid med HLF Briskeby laget en treningsvideo som ligger gratis tilgjengelig på YouTube.

 

publisert 05.10.2017 00:00  |  endret 08.02.2022 12:26  |  Print versjon