Alternativ behandling

Dersom du har et helseproblem og ønsker å prøve alternativ behandling, bør du først gå til lege for å forsikre deg om at symptomene ikke er et tegn på noe alvorlig.

Skilt peker i flere retninger

En del utøvere av alternativ behandling ser på forverring og andre symptomer som tegn på at behandlingen virker. Dersom du mener å ha blitt verre av en behandling bør du kontakte lege. 

Det stilles ingen krav til medisinsk utdannelse eller kompetanse for å utøve alternativ behandling i Norge. Som bruker av alternativ behandling har du et svakere rettsvern enn ved bruk av offentlige helsetjenester.

 

Urter og kosttilskudd

Ikke bruk produkter som urter og kosttilskudd ukritisk. Noen utøvere av alternativ behandling mener at man bør bruke urter og kosttilskudd i større doser enn hva som er anbefalte dagsdoser. 

Ethvert produkt kan bli utrygt, dersom dosene er høye nok. Kosttilskudd kan inneholde stoffer som ikke er oppgitt. Dette kan være helseskadelige stoffer som tungmetaller, legemidler eller ulovlige stoffer. Spesielt er dette et problem ved produkter kjøpt fra utlandet via Internett.
 

Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Behandling/NAFKAM

NAFKAM ligger ved Institutt for Samfunnsmedisin, Det Helsevitenskapelige Fakultet på UiT Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Herunder tilhører det statlige nettstedet nifab.no

Dette nettstedet tilbyr kunnskapsbasert, upartisk informasjon om alternativ behandling. Nettstedet har sin egen redaksjon, som også tar imot og svarer på spørsmål fra publikum, helsepersonell, media og andre.

De arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din egen helse. Det finnes store mengder informasjon om alternativ behandling. Mye av dette er ikke nøytralt, og ikke basert på forskning. Slik informasjon egner seg ikke som grunnlag for å ta behandlingsvalg.

Nifab.no finner du artikler med fakta om alternative behandlingsformer og behandlingsprodukter, basert på solide kilder og kvalitetssikringsrutiner. 

 

 

 

publisert 02.11.2016 00:00  |  endret 08.02.2022 12:25  |  Print versjon