10 gode råd til deg med tinnitus 

”Att leva med tinnitus”, Hörselskadades Riksförbund. Med tillatelse oversatt og omarbeidet

10 gode råd for deg som har tinnitus

 

Ku​​nnskap gir makt

For å mestre tinnitus, er det viktig at du har kunnskap om hva tinnitus er, hvordan tinnitus oppstår og hvilke mekanismer som har innvirkning på tinnitus. Du bør derfor sørge for å skaffe deg denne kunnskapen.


Bruk ba​kgrunnslyder

Stillhet kan gjøre at tinnitus merkes tydeligere. Omgivelseslyder som for eksempel TV, radio, lyd fra andre mennesker, et åpent vindu eller ei vifte, vil være et godt virkemiddel for å endre fokus. Mange har også på radio eller musikk om natta for å unngå total stillhet.

Det finnes også hjelpemidler spesielt beregnet for dette formålet. Ta derfor kontakt med hørselssentral eller avtalespesialist for å få tilpasset egnede hjelpemidler.


Oppsøk ek​spertise

Det finnes gode behandlingstilbud som skal hjelpe deg til å mestre et liv med tinnitus. Får du ikke tilstrekkelig hjelp i første omgang, kan du be om å bli henvist videre. Både fastlege, bedriftslege og rehabiliteringstjenesten i kommunen kan henvise deg til behandling i spesialisthelsetjenesten.


Sjekk hørselen din

Fire av fem personer med tinnitus har nedsatt hørsel. Et høreapparat har ofte en gunstig effekt på tinnitus, og mange synes at bruk av høreapparat lindrer opplevelsen av tinnitus. Selv om du opplever at du hører godt, kan det være nyttig å vurdere din hørselssituasjon både hjemme og på jobb.

Bruker du mye energi på å lytte? Misforstår du når andre snakker? Oppholder du deg i støyende omgivelser – og synes det er vanskelig å oppfatte det som blir sagt? I så fall skal du be om å få utredet hørselen din.


Kartlegg din tinn​itus

Mange opplever at tinnitus er mindre fremtredende i perioder hvor de er lite stresset, har sovet godt eller er opptatt av aktiviteter de trives med. Du bør derfor kartlegg hvilke situasjoner dette dreier seg om for deg, og legge forholdene bedre til rette for disse situasjonene. Forsøk å finne et tempo i hverdagen som gir deg mulighet for pusterom og god anledning til å koble av. Samtidig er det viktig at du ikke kobler av i så stor grad at du blir passiv eller ikke har noe å gjøre. Når du får tak i mønsteret til din tinnitus, kan det være en nøkkel til å redusere mye av ubehaget.

 

Sørg for å få nok søvn

Når det er stille rundt deg vil du ofte oppleve tinnitus tydeligere enn ellers, så et godt råd er å sørge for bakgrunnslyd også når du skal sove. Søvnproblemer medfører ofte stress og tretthet, som igjen kan forverre tinnitus. Du bør derfor forsøke å legge forholdene til rette for å sove tilstrekkelig.


Reduser spenningsnivået i kroppen

Lær deg avspenningstrening, og praktiser avspenningstreningen jevnlig. Helst hver dag. Avspenningstreningen skal hjelpe deg til å redusere det daglige spenningsnivået. Det øker igjen evnen din til å håndtere både tinnitus og eventuelle tilleggsplager, som lydoverfølsomhet, stress, uro og irritasjon, søvnproblemer, konsentrasjonsvansker og hørselsproblemer.


Ta va​re på kroppen

Mosjon, opphold i frisk luft, et godt kosthold og andre faktorer som øker velværet har en gunstig effekt på livskvaliteten din, og dermed også på din tinnitus.


Åpenhet

Forsøk å forklare pårørende, venner og eventuell arbeidsgiver hvordan du har det. Tinnitus påvirker ofte humøret, noe som fort kan gi opphav til konflikter. Slike konflikter kan gjøre deg urolig, og dette kan igjen forsterke tinnitus.

Opplevelsen av tinnitus er unik, og den er i de aller fleste sammenhenger ikke sammenlignbar. Til tross for dette hjelper det ofte å snakke med noen som har egne erfaringer med tinnitus – med en som har lært seg å takle situasjonen, slik de aller fleste gjør etter hvert.

Samtaler med andre kan utvide horisonten. Du får nye idéer og perspektiver på hvordan du kan legge ting bedre til rette i din hverdag. Via Hørselshemmedes Landsforbund kan du finne likesinnede i ditt lokalmiljø.​

 

publisert 02.11.2016 00:00  |  endret 08.02.2022 12:25  |  Print versjon