Spørsmål

  • Videre utredning og behandling av tinnitus
    2541

    Spørsmål: Jeg ble sykmeldt for vel to måneder siden på grunn av utbrenthet etter mange år med mye stress. Jeg var svimmel, kvalm, hadde hodepine og sterkt plaget av øresus på begge årene. Øresus fikk jeg bare noen dager før sykmelding og jeg har ikke vært plaget av tinnitus tidligere. Etter to måneder er jeg fortsatt mye plaget av tinnitus selv om det har blitt noe bedre. En del av tiden har jeg en intens pipende lyd i begge ørene, mens enkelte dager er intensiteten noe lavere med susing i begge ørene. Fastlegen og bedriftslegen sa bare at jeg skulle være tålmodig og så vil det gå over av seg selv over tid. Dette var ikke tilfredsstillende da jeg var sterkt plaget og det var vanskelig å delta i samtaler. I tillegg var det vanskelig å sove om natten. Jeg har derfor nylig vært hos en privatpraktiserende audiograf som sjekket at det ikke var feil med ørene som var årsaken til tinnitus. Imidlertid var hørselen noe svak for diskant lyd i det ene øret. Jeg har fått låne høreapparat med motlyd og et apparat som jeg kan ha på nattbordet som lager lyder som får fokuset bort fra øresuset. Dette har hjulpet noe, men jeg fortsatt sterkt plaget. Mitt spørsmål er derfor; er det grunnlag for at situasjonen vil bli bedre over tid? Bør jeg oppsøke videre spesialistbehandling?

    Svar: Det er alltid grunn til å tro at en vanskelig situasjon kan bli bedre over tid, spesielt innen tinnitusbehandling. Spørsmålet er heller om du er tilstrekkelig utredet som et grunnlag for behandling. Når man er så plaget som du beskriver her selv etter de tiltak du beskriver, vil det være fornuftig å be om videre utredning og behandling.