Spørsmål

  • Otosklerose
    445

    Spørsmål: Jeg har otosklerose og har operert begge ørene. Det siste i fjor, og etter operasjonen har øresuset blitt stadig økende. Kirurgen som opererte kunne ikke bidra med noe hjelp i forbindelse med dette. Er i full jobb, og studerer i tillegg, men lurer på om det er noe som kan hjelpe meg?

    Svar: Det kan være at du har fått et hørselstap som følge av otosklerose på begge ørene, og da vil det være viktig at du får vurdert om du kan ha nytte av et høreapparat. Et høreapparat vil også kunne være et viktig tiltak i forhold til din tinnitus. Alt etter hvor plagsom du fortsatt synes din tinnitus er, bør du deretter få tilbud om videre behandling. Ut fra det du forteller kan det også høres ut som om du har en stressende livssituasjon med full jobb og studier i tillegg. Det er kjent at stress kan ha en negativ innvirkning på tinnitus, og derfor bør du nok også vurdere om du har mulighet til å endre på livssituasjonen din parallelt med at du mottar annen behandling.