Spørsmål

  • Nakkeplager og bivirkning av medisiner
    345

    Spørsmål: Går til kiropraktor og et par dager etter nakkebehandling fikk jeg tinnitus som plager meg veldig. Kan det være en sammenheng? Har også begynt med blodtrykksmedisiner på samme tid: Zanidip og Enalapril, Centyl og Albyl e. Kan de gi disse bivirkningene?

    Svar: Det er kjent at spenninger i nakke/skuldre kan gi tinnitusplager pga. perifer kobling mellom sensoriske systemer. En del kan derfor ha nytte av behandling for dette, selv om undersøkelser ikke kan konkludere med at dette er noe som er felles for alle tinnituspasienter. At du opplever tinnitus et par dager etter en nakkebehandling, er noe du bør ta opp med din kiropraktor. Noen medikamenter vil kunne gi tinnitus som bivirkning. Vi kan ikke se at de du nevner her står oppført med slik bivirkning, men anbefaler deg å ta dette opp med rekvirerende lege.