Spørsmål

  • Kan tinnitus bli verre?
    3298

    Spørsmål: Hvem i huleste har skrevet svaret på spørsmål om tinnitus kan bli verre. Her var det masse tøv. Svært beklagelig hvis uvitenhet skal forkynne fasit. Dette er jo det samme som å si til en kreftpasient at du kan leve godt med sykdommen om du lar være å tenke på den. Huff, huff.

    Svar: Svarene i "Ofte stile spørsmål" er generelle svar på spørsmål vi ofte får. De tinnitusrammede vi behandler har svært varierende grad av plagethet, og vår oppgave er å hjelpe disse med å mestre disse variasjonene. Hvor plaget man er av tinnitus er en individuell reaksjon, og ikke en gradering av selve tinnituslyden (Se side 8 i e-læringskurset om Tinnitus). Derfor er det ikke mulig å svare "ja" eller "nei" på spørsmålet om "Tinnitus kan bli verre".