Spørsmål

  • Varierende tinnitus
    3036

    Spørsmål: Min tinnitus varierer voldsomt ifra og nesten ikke hørbar til å være susing og pulserende. Dette gjelder begge ørene, selv om det venstre er det mest plagsomme. Kan oppleve gode perioder på flere timer, for så å komme tilbake.

    Svar: Det du beskriver, er ikke uvanlig ved tinnitus. I perioder med mer plagsom tinnitus, anbefaler vi at man bruker lydberikelse som avledning. Lær mer om tinnitusfunksjoner og måter å takle dette på vårt e-læringskurs om tinnitus ( http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/deac44aa-7187-4c3a-957c-fa5d3a4d23e9/course/asset/main.html ). Dersom du føler at dette er så plagsomt at du ønsker behandling, bør du kontakte din primærlege for henvisning til tinnitusbehandling.