Spørsmål

  • Trykke på kjeveleddet for å endre tinnitus
    2918

    Spørsmål: Hvor på kjeven kan det trykkes for å senke volumet av pipelyden?  

    Svar: Vi erfarer at en del pasienter kan manipulere volum av tinnitus ved å trykke på kjeveleddet foran øret og under øret.