Spørsmål

  • Kan døve ha tinnitus?
    2888

    Spørsmål: Kan mennesker som er døve ha tinnitus i tillegg?

    Svar: Ja, mennesker som er døve kan ha tinnitus. En person som er døv har fremdeles et hørselssystem som kan la seg påvirke av sterk lyd, selv om lyden ikke er god nok for å ha hva vi kaller en funksjonell hørsel. Døve kan også i prinsipp oppleve forverring av tinnitus etter å ha vært eksponert for svært høy lyd. Det er derfor grunn til å oppfordre også døve til å være forsiktige med ørene i omgivelser med høy lyd.