Spørsmål

  • Hodesus
    2845

    Spørsmål: Har hatt tinnitus på h.side siden 2004, samt hørseltap på 60-80 db i diskanten. Det siste året har jeg fått en svisjelyd som kommer og går på venstre øret. Var hos ØNH og sjekket hørselen her. Den var fin. Har nå de siste 7 mnd fått en varig lyd på vestre øret, denne lyden er svak i forhold til min tinnitus på høyre øret, men det føles mer som hodesus enn øresus. Min tinnitus på høyre side hører jeg bare i øret og lydene er veldig høye. Veldig lite som maskerer bort dette. Hva kan hodesusen skyldes når hørselen er normal på denne siden? Blir så sliten og deprimert av dette.

    Svar: Det er kjent at tinnitus kan oppleves som hodesus og ikke kun relateres til ørene. Tinnitus er opplevelse av lyd som kommer fra aktivitet i nervesystemet. Aktiviteten knyttes til hørselssystemet og til flere områder i hjernen som ikke direkte knyttes til hørselssystemet. Har man redusert hørsel kan tinnitus ofte oppleves i det øret som har mest redusert hørsel. Beskrivelse av tinnitus varierer fra pipelyder, suselyder og sammensatte lyder, og kan være konstant eller varierende i intensitet. Tinnitus kan også ha forskjellig uttrykk fra øre til øre hos samme person. Det kan være flere årsaker til at du nå opplever aktivitet i venstre øre. Selv om hørselen beskrives som fin i dette øret, kan det ha skjedd en endring i hørselsfunksjonen din som ikke kommer frem i tradisjonelt audiogram. Du sier ingenting om bruk av høreapparat på ditt høyre øre. Dersom man plages av tinnitus bør man ha lavere terskel for behandling med høreapparat på begge ører, enn ellers. Når du plages slik du beskriver, er det viktig å ta tak i dette.