Spørsmål

  • Sykemelding
    1950

    Spørsmål: Hvor vanlig er det med sykemelding når man har tinnitus? Finnes det noen som kan bli delvis arbeidsufør, f.eks. få redusert arbeidsprosent for å bedre sin tilstand? Er dette en vanskelig prosess?

    Svar: Avhengig av hvor plaget man er av sin tinnitus, og hvilken jobb man har, er det en del som i perioder blir sykemeldt på grunn av tinnitus. NAV stiller strenge krav for eventuelt å innvilge en søknad om uførhet, og vi får tilbakemeldinger fra pasienter om at det er vanskelig å få innvilget en søknad om uførhet på grunn av tinnitus. Vi anbefaler deg å kontakte fastlegen din for å drøfte helhetssituasjonen din. Kanskje er det mulig å være delvis sykemeldt i en periode, eller dere kan drøfte om det er mulig å tilrettelegge arbeidssituasjonen din bedre slik at det ikke blir så slitsomt for deg. Du kan også kontakte ditt lokale NAV-kontor for å få mer informasjon om hvordan reglene for sykemelding og søknad om uførhet er.