Spørsmål

  • Yrkesskade
    1145

    Spørsmål: Jeg har tinnitus og er sikker på at jeg fikk det på jobben. Hvordan går man frem for å få registrert det som yrkesskade?

    Svar: Hvis det er en spesiell episode på arbeidsplassen som har ført til skade, plikter arbeidsgiver å melde fra til Helsetilsynet og sende skademelding til NAV. Du kan også selv sende inn skademelding til NAV. Vi vil oppfordre deg til å lese mer om yrkesskade på nettsidene til NAV. NAV vil innhente nødvendige opplysninger til å kunne behandle søknaden, ev. sende deg til aktuelle utredninger. Du kan ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til utfylling.