Kognitiv behandling

Artikkelforfatter Katharine Cecilia Williams, er psykologspesialist og har forsket på effekt av kognitiv terapi på hørselsrelaterte problemer og har arbeidet med tinnitus siden 2001.

Mange tinnitusrammede opplever en sterk forverring når de utsettes for stress. Kognitiv behandling benyttes i tinnitusbehandling, og det er en form for psykoterapi som opprinnelig ble utviklet av den amerikanske psykiateren Aaron T. Beck.

Målet er ikke å tåle «farlig» eksponering, men å ufarliggjøre det via læring og utforsking. Ved å endre de mentale prosesser som forårsaker stress, kan du oppnå stressreduksjon.

Når det gjelder tinnitus, ser vi at det ikke er noen direkte sammenheng mellom grad av tinnituslyd og hvor plagsom den oppleves. Du kan oppleve en sterk lyd èn dag uten at det plager deg, mens på en annen dag kan en svakere tinnitus være svært belastende. Slike variasjoner kan relateres til mentale prosesser som foregår på et ubevisst plan.

 

Hva gjør kognitiv terapi med tinnitus?

Kognitiv terapi tilbyr en fremgangsmåte for hvordan du, skritt for skritt, kan avdekke og redusere slike ubevisste mekanismer. Dette høres kanskje abstrakt og underlig ut, men i praksis vil en kognitiv terapi arte seg som konkret problemløsingsarbeid. Forutsetningen er likevel at man starter opp med en grundig, individuell situasjonsanalyse.  

Kognitiv terapi behandler ikke tinnitus direkte, men retter seg i første omgang mot såkalte følgeplager som utmattelse, humørsvingninger, uro, bekymringer, evnen til å jobbe, stress, osv. Etter å ha gjennomført en individuell situasjonsanalyse, er det nødvendig å identifisere hvilke mestringsstrategier pasienten bruker for å håndtere tinnitus i dag.

I mange tilfeller har slike mestringsstrategier blitt utformet og tatt i bruk i akuttfasen av tinnituslidelsen. Slike er svært krevende å bruke i det lange løp og mange pasienter er helt utmattet. Likevel vil det oppleves svært risikabelt å gi slipp på slike mestringsstrategier. Gradvis jobber pasienten med å finne ut hvilke mestringsstrategier som fungerer best i et mer langsiktig perspektiv. 

 

En kognitiv terapi for tinnitus vil rette fokuset på to ting:

1. faresignalet (den negative reaksjonsforbindelsen) tinnitus representerer eller den trusselopplevelsen som er knyttet til tinnitus – og deretter:
2. opplevelsen av egen evne til å håndtere denne trusselen

Dersom tinnitus oppleves truende, skadelig eller farlig og dette er kombinert med en tvil om egen evne til å håndtere dette, vil det oppstå en fiksering som forsterker problemet. I slike tilfeller tilbyr kognitiv terapi en fremgangsmåte for å snu den onde sirkelen. 

 

Hvilke tinnituspasienter kan kognitiv terapi egne seg for?

Hvis pasienten er blitt spesialistutredet for sin tinnitus og er motivert for å gjøre en fokusert innsats, kan kognitiv terapi egne seg uansett hva som er årsaken til tinnitus.
Det er svært viktig at pasienten er blitt grundig utredet blant annet for å sikre at det ikke er en årsak til lidelsen som det er mulig å behandle medisinsk. Hvis pasienten er usikker på om tinnitus kan være symptom på sykdom eller har andre ubesvarte spørsmål – vil dette stå i veien for å kunne dra nytte av tiltak som kognitiv terapi.

 

"Tinnitus. Bryt lydbarrieren med kognitiv terapi " Bokomslag
Boka skal gi deg kunnskap og virkemidler for å bryte den mentale lydbarrieren. De som er rammet av tinnitusplager opplever at det har en svært negativ innvirkning på livskvalitet og helsefungering. Klinisk forskning har vist at kognitiv terapi er en effektiv behandlingsform for slike plager.

I denne boka får du en komplett steg-for-steg-beskrivelse av hvordan du gjennomfører en kognitiv terapi spesielt rettet mot tinnitus. Ifølge forfatteren vil boka lære leseren å bevege seg fra smerte, handlingslammelse og uro, til kraft, energi og kontroll. Boka egner seg for deg som vil jobbe med tinnitus på egen hånd, men kan også inngå i behandling, enten sammen med en behandler eller i en selvhjelpsgruppe.

 

 

publisert 02.11.2016 00:00  |  endret 08.02.2022 12:25  |  Print versjon