Spørsmål

  • Sårbarhet for forverring av tinnitus etter enkelthendelse
    3664

    Spørsmål: Jeg fikk varig tinnitus etter en konkret hendelse (skyteøvelse i betongbygg). Vil jeg være mer sårbar for en forverring av tinnitus eller andre hørselskader ved tilsvarende lydbelastninger i fremtiden?

    Svar: Dette er dessverre ikke noe vi kan svare på uten å vite mer om din hørsel og øresus, da dette er svært individuelt. Dersom du allerede har vedvarende øresus etter et lydtraume, anbefales det uansett å bruke hørselsvern i fremtiden for ikke å forverre en eventuell hørselsskade som kan ha oppstått. Vi anbefaler at du kontakter din fastlege for å få sjekket om du har fått en støyskade dersom du ønsker å vite mer om din situasjon. En audiograf eller ØNHlege vil kunne forklare deg hva som anbefales for deg.