Spørsmål

  • Utredning
    2677

    Spørsmål: Alle de forskjellige undersøkelsene/metodene som står på siden her, er det mulig å få tatt alle disse? (full utredning) Og er det statlig finansiert?

    Svar: Alle undersøkelsene som du leser om her, er tilgjengelig ved de aller fleste Hørselssentraler i Norge. Det er imidlertid viktig å være klar over at det ikke alltid er hensiktsmessig å utføre alle disse testene. Det må gjøres en individuell vurdering ut i fra den tilstanden som beskrives, og underveis i utrednings- og behandlingsforløpet. Nødvendige tester inngår i det offentlige helsetilbudet, hvor pasienter betaler en fastsatt egenandel. En del av disse testene er tidkrevende og i noen tilfeller må resultat vurderes av flere før man kan bestemme videre forløp. En må derfor ta høyde for at det blir flere konsultasjoner og man betaler da egenandel per konsultasjon.